KOBİ nedir?

Son dönemde tüm bankaların televizyon reklamlarında yoğun olarak tanıttığı kobi sistemi, temel olarak küçük ve büyük ölçekli işletmelerin masraflarının uzun vadede taksitlendirilerek düşük faiz oranlarıyla karşılanmasını sağlayan bir kredi türüdür. Kobi olarak nitelendirilen firmalar, çalıştıkları bankalardan işletme masraflarının karşılanması için kredi alır ve bu krediyi kendi belirledikleri ya da bankayla ortaklaşa belirlenen taksit seçenekleri ile geri öderler.

Kobilere verilen krediler; işletmelerin sermayelerini geliştirmeye yönelik, işletmenin cari hesapla bankaya borçlandığı için önceden belirlenen dönemlerde mutlaka ödeme yapılmasını gerektiren kredi türleridir. Kobilerin işletme sermayelerinin finanse edilmesini sağlayan Kobi kredileri, büyük ölçekli olarak adlandırılan işletmeler için kısa vadede nakit akışı sağlayarak işlerin kolay bir şekilde yürütülmesi açısında oldukça yararlıdır.

Küçük ölçekli işletmelere verilen eşit taksitli Kobi kredileri, daha çok işletmenin günlük ya da kısa vadeli ihtiyaçlarının karşılanmasına yöneliktir. Eşit taksitlerle geri ödemesi yapılan ticari bir kredi olan bu kredi tipinde, kredi geri ödemeleri önceden belirlenen aylık taksitleri şeklinde yapılmaktadır. Eşit taksitli Kobi kredileri; küçük ölçekli şirketlerin uzun vadede elde edebilecekleri gelirin tahmin edilerek, bu gelir doğrultusunda hesaplanan geri ödeme taksitleriyle işletmenin yükünün hafifletilmesini sağlar.

Bankalar ile çalışan Kobiler, birçok farklı ihtiyaçları için Kobi kredisi alabilir. İşletmenin Kobi kredisi alabileceği konular bazıları; işyeri değişikliği ya da tadilatı, çek ödemesi, demirbaş alımı, mal alımı, maaş ve sigorta gibi personel giderleri olarak sayılabilir. Kobilere sağlanan kredi desteği; özellikle şirketlerin alacaklarının ertelenmesi ya da çek vadelerinin uzaması gibi kısa dönemli nakit ihtiyaçlarının karşılanması sağladığından, Kobi için son derece büyük bir yarar sağlamaktadır. Banka için Kobinin geliri zaten belli olduğundan ve birkaç gün gecikme yaşansa dahi Kobi bu parayı alacağından, bu birkaç günlük gecikme faiz getirisi anlamına gelmektedir. Bu nedenle bankalar kısa dönemli nakit avansları vermeyi daha çok tercih etmektedir.

Kobilerin kullandıkları krediler ile avantaj sağladığı bir diğer konu da nakliyat giderleridir. İşletmelerin nakit akışında oluşan sıkışık dönemler nedeni ile bazen üretimini yaptıkları malı alıcıya iletmek için gereken nakliyat masraflarını karşılayamazlar ve çok hızlı bir şekilde malı teslim ederek ücretini almak için nakit bulma ihtiyacı hissederler. Böylece gün içerisinde dahi nakit avans çekilebilmesi, işletmenin nakliyat masrafını ödeyerek ürettiği malı alıcıya ulaştırabilmesi ve dolayısı ile kazanç sağlayabilmesi anlamına gelmektedir.

Bir Cevap Yazın