Kızılay nedir?

11 Haziran 1868 tarihinde “Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti” ismiyle kurulan Kızılay’ın amacı savaş sırasında yaralanan veya hastalanan askerlere hiçbir ayrım yapmadan yardım etmektir. Bu cemiyet Dr. Abdullah Bey ve Serdar-ı Ekrem Ömer Paşa’nın öncülüğünde kurulmuş olmakla birlikte tam olarak faaliyete geçmemiştir. 14 Nisan 1877 yılında “Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti” ismiyle ile Dr. Marko Paşa öncülüğünde yeniden kurulmuştur. 29 Ekim 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması ile birlikte “Türkiye Hilaliahmer Cemiyeti” adını almıştır, 1935 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından da onaylanan “Türkiye Kızılay Cemiyeti” ismi verilmiştir. Kızılay sağlık hizmeti gören bir sivil toplum kuruluşu haline gelmiştir.indir

Kızılay’ın bayrağı beyaz zemin üzerinde karşıdan bakarken sola doğru ağzı açık olan kırmızı “ay” dır. Kızılay, 1877- 1878 Osmanlı- Rus Savaşı’ndan başlayarak 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’na kadar geçen zaman içinde Türkiye’nin müdahil olduğu tüm savaşlarda, özellikle cephe gerisinde kurduğu seyyar ve sabit hastaneler, donattığı hastane gemileri, hasta taşıma servisleri, yetiştirdiği hemşireler ve gönüllü hasta bakıcılar vasıtasıyla savaş yerinde yaralanan veya hastalanan on binlerce Mehmetçik’in yanında dost ve düşman askerinin de bakım ve tedavisine yardımcı olmuştur. Ayrıca savaştan olumsuz etkilenen sivil halkında yararlının sarılmasında çaba göstermiştir.
Kızılay günümüzde özellikle afetler neticesinde halkımızın yardımına koşan bir kuruluştur. Daha çok deprem anarlında aktif olarak karşımıza çıkar. Kızılay yerleşim merkezlerinde kan toplama merkezleri kurarak sağlık hizmetlerine katkı sunmaktadır. Duyarlı olan vatandaşların Kızılay’ın bu faaliyetlerine gönüllü olarak ilgi gösterdiğini görmekteyiz.
Kızılay aşağıda belirtilen ilkeleri benimsemiş ve politikalarını belirlerken bunlara göz önünde bulundurmuştur.

1. İnsaniyetçilik:
2. Ayırım gözetmemek
3. Tarafsızlık
4. Bağımsızlık
5. Hayır kurumu niteliği
6. Birlik
7. Evrensellik

Kızılay’ın amacı, her nerede görülür ise görülsün, herhangi bir ayrım yapmadan insanın herkesin acısını önlemeye veya hafifletmeye çalışmak, bütün insanların hayatını ve sağlığını korumaya çalışmak, tüm insanların kişiliğine saygı gösterilmesini sağlamamaya çalışmak ve insanlar arasındaki dostluğu saygıyı, karşılıklı anlayışı, işbirliğini ve sürekli barışı getirmeye çaba göstermektir. Kızılay ihtiyaç anında ıstırap anında eşitliğin, dayanışmanın, savaşın en insancıllığın, tarafsızlığın ve barışın evrensel simgesidir.
Bir tüzel kişiliğe sahip olan Kızılay özel hukuk hükümlerine tabi olup herhangi bir kar amacı taşımayan yardım ve her türlü hizmeti karşılık beklemeden yapan ve kamu yararına faaliyet gösteren gönüllü bir sosyal hizmet kuruluşudur. Kızılay’ın genel merkez ve şubelerden oluşan bir teşkilata sahiptir.

Bir Cevap Yazın