Kişilik bozukluğu nedir?

Herkesin kendine has bir kimliği ve kişiliği vardır. Toplumsal yaşam içerisinde başkalarının yaptıkları davranışları bazen takdir eder, bazen de kınayabiliriz. Ancak takdir ettiğimi davranışı kınayan, kınadığımızı da takdir eden kişiler olabilir. Bu farlılığın sebebi kişiliklerin birbirinden farklı olmasıdır. Ancak her insanda ortak kişilik yansımaları vardır. Bunlar arasında insanlarla kurulan ilişkiler ve ahlaki değerleri kollama en belirginlerini ifade eder. Kişilik bozukluğu olan insanlarda en çok rastlanan durumlar, b iki değerde yaşanan anormal durumları ifade eder.kisilik-bozuklukları

Kişilik sorunu olan birini tanıyabilmek için ferdin cemiyet içerisindeki uyum sorununun veya işlerindeki düzensizliğin, insan ilişkilerindeki kopmaların belli bir süre devam ediyor olması gerekir. Bu durum kişinin hayat kalitesini etkileyen bir sonuç doğuruyorsa, kişilik bozukluğu tanısını yapmak mümkün olabilir.

Kişilik bozukluğu olanların ortak özellikleri

Kişilik bozukluğu olan insanlarda yanlış kavramı ortadan kalkar. Yapılan her hata ve yanlış uyarılmasına rağmen devam eder. Toplumdan bu yüzden dışlanmaları söz konusu olur. Bu durum kişilerin hayatlarını daha da etkileyen bir durum yaratır. Toplumun kurallarını birçok kez hiçe saydıklarını görmeniz mümkündür. Bu kişilik bozuklukları ergenlikten beri sürebilir. İş yaşamlarında ve insanlarla lan iletişimlerinde bozukluk söz konusudur. Çevreyi dikkate almayan bir birey söz konusu olmaktadır. Çevreye uymaya değil, ne olursa olsun çevrenin kendisine uymasını istemektedir.

Bu tip kişilerin duygularında ve düşünce dünyalarında çarpık fikirlerin olduğunu fark edebilirsiniz. Yanlış düşünceler, gereksiz bir takım duygular ve düşünceler hayatlarında yer edinmektedir. Kişilik bozukluğunun yaşanmasında en büyük sebep aile içerisinde yetişme tarzıdır. Kişi abartılı bir baskı içerisinde büyürse, çok fazla cezalandırıcı bir terbiye etme durumu söz konusu olursa, çocuklarda aşırı çekingenlik, anti sosyal durumlar gözlenebilir.

Bir Cevap Yazın