Kimya mühendisliği bölümü iş olanakları nelerdir?

Kimya Mühendisliği, kimya başta olmak üzere temel bilimlere ait bilgilerin mühendislik yaklaşımıyla uygulanmasıdır. Ancak, ilk literatürsel tanım Amerika Kimya Mühendisleri Enstitüsü (AIChE) tarafından 1950 yılında yapılmıştır. Buna göre:“Kimya Mühendisliği; çalışma, deneyim ve uygulama ile elde edilmiş matematik, kimya ve diğer doğa bilimleri bilgilerini, insan yararı için madde ve enerjinin ekonomik kullanımını sağlayan yolları geliştirecek kararlara uygulanması uğraşıdır.”
kimyamüh.
Kimya mühendisliği, kimya bilim dalı ile matematik, fizik, biyoloji ve ekonomi bilim dallarını kullanarak endüstriyel, teknolojik ve çevresel problemleri çözümlemeye çalışan bir mühendislik dalıdır. Mühendislik eğitimi almak isteyenlerin diğer fen bilimlerinde olduğu gibi iyi bir matematik alt yapısına sahip olmaları gerekmektedir. Kimya mühendisliği disiplinler arası çalışmayı gerektiren bir yapıya sahip olup matematik, kimya ve fizik bilimlerine ilgi duyan kişiler ideal bir bölümdür.

Kimya Mühendisliği, dünyanın her yerinde, insanların hayatını kolaylaştırmak ve mükemmelleştirmek için bilimin prensiplerini teknolojiler geliştirmek ve sağlamak için çalışma yapmaktadır. Mineraller, metaller, seramikler, polimerler, kağıt ve kompozitler gibi malzemeleri insan hayatına kazandıran işte bu bilim dalıdır. Gıdaların üretimi ve işlenmesi ve suyun tasfiyesi yine kimya mühendisliğinin çalışma alanıdır. Kimya mühendisliği aşılarla, ilaçlarla ve biyoteknoloji ile insanların sağlığını da düşünmektedir. Barınma giyim, ulaşım ve bilişim teknolojilerinin hemen hepsi kimya mühendisliğine dayanmaktadır.

Kimya Mühendisliği bölümü genel olarak mesleğinin hemen her alanında hizmet verebilecek bilgi ve beceri ve tutumlar ile donatılmış, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip ve hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş mühendisler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Kimya Mühendsiliği Bölümleri ; öğrencilerine çağın gerektirdiği kimya mühendisliği bilgisini vermek, kimya ve diğer sanayi alanlarındaki mühendislik çözümlerini iş güvenliği, çevre ve kalite yönlerinden değerlendirme becerisini kazandırmak, mesleki ve etik kurallara duyarlılık kazandırmak, yaşam boyu öğrenmenin önemini kavratarak mesleğinde sürekli gelişim gösterme becerisini kazandırmak için gayret gösterirler.
Kimyasal bir madde üreten ya da kimyasal madde kullanarak üretim yapan tesislerin tasarlanması, kurulması ve işletilmesinde çalışan kişiye kimya mühendisi denir. Kimya mühendisinin başlıca görevleri şunlardır:
1. Belirli bir kimyasal maddeyi ya da ürünü en ekonomik şekilde üretmek için kurulacak olan işletmenin projesini hazırlamak,
2. Kurulacak işletme için gerekli olan araç ve gereçleri belirlemek ve tasarımını yapmak
3. Tesislerin kurulma aşamasında denetlemesini ve kontrolünü yapmak
4. Verimli ve kaliteli ürün elde etmek için ürünün kalite kontrolünün yapılmasını sağlamak
5. Üretim için reçeteler hazırlamak, maddelerin karışım ve bileşim oranlarını tespit etmek ve bunların kontrolünü yapmak
6. Üretim esnasında kullanılan yöntemin verimliliğini takip etmek , geliştirme faaliyetlerini yürütmek,

İyi bir kimya mühendisi olmak için şu özelliklere sahip olmak gerekir:
1- Üst seviyede akademik yeteneğe ve sayısal düşünme gücüne sahip olmak
2- Bilimsel meraka sahip olmak,
3- Araştırmayı sevmek
4- Bir işi planlayabilme ve uygulamaya koyabilme gücüne sahip olmak
5- Kimyasal maddelere karşı alerjisi olmamak,
6- Matematik, fizik, kimya ve ekonomi ile ilgili alanlarda başarılı olmak,
7- Sorumlu, sabırlı ve titiz olmak
8- Pratik düşünme yeteneğine sahip olmak

Kimya mühendisleri, ilaç sektörü, işletme, tekstil sektörü, gıda, seramik, denetleyici,boya, otomotiv, çimento ve refrakter sektörü, gübre, yapı malzemeleri, petrokimya, plastik ve kompozit malzemeler, endüstriyel tesisler, ithalat ve ihracat büroları, lastik ve kauçuk sektörü, metal ve kaplama sektörü, savunma sanayi, cam sanayi gibi sektörlerde çalışmaktadırlar.

Analiz I, Genel Kimya I, Genel Kimya Lab, Mikroekonomi Prensipleri, Mikroekonomi Prensipleri, Genel Kimya II, Mekanik ve Termodin. Giriş, Kimya ve Biyosistem Mühendisliğine Giriş, Matris Kuramı, Mühendislik için Organik Kimya, Fizikokimyasal Sistemler I, Fizikokimyasal Sistemler II, Kütle ve Enerji Denklikleri, Diferansiyel Denklemler, Biyosistemlere Giriş, Akışkanlar Mekaniği, Kimya Mühendisliği Termodinamiği, Isı Transfer, Kimyasal ve Biyokimyasal Prosesler, Kütle Transferi Operasyonları, Kimyasal Reaksiyon Kinteiği ve Reaktör Tasarımı, Proses Dinamikleri ve Kontrolü, Kimya Tesisi Tasarımı ve Ekonomisi gi,bi dersler bölümde okutulmaktadır.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi,Yeditepe Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Beykent Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Ege Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Atılım Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, On dokuz Mayıs Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Kafkas Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Siirt Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Uşak Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Tunceli Üniversitesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi bölümün bulunduğu üniversitelerdir.

Bir Cevap Yazın