Kavimler Göçü Nedir?

Çin baskısı ve kuraklık yüzünden batıya göç etmek zorunda kalan Hun Türkleri Balamir Komutasında Hazar’ın kuzeyinden geçerek Don-Volga (İtil) nehirleri çevresine yerleşmişlerdir. Bu dönemde orta, kuzey ve doğu Avrupa ‘da Romalıların “barbar” adını verdikleri kavimler yaşamaktaydılar. 375 yılında Hun akınları sonucunda yerlerinde barınamayan barbar kavimler batıya göç etmek zorunda kalmışlardır. Bu yer değiştirme olayına Kavimler Göçü adı verilmiştir.

 

Kavimler Göçü Sonuçları:
a ) Roma İmparatorluğu, sınırları içerisine giran barbar kavimler ile mücadele edemediği için birliğini koruyamamış ve bunun sonucunda 395 yılında Doğu ve Batı Roma olarak ikiye ayrılmıştır.
Not: Roma İmparatorluğu’ nun ikiye ayrılması, Katolik ve Ortadoks kiliselerinin ortaya çıkmasında en önemli etken olmuştur.

 

b ) Batı Roma İmparatorluğu topraklarını birer birer kaybetmiş ve barbar kavimler tarafından yıkılmıştır . ( 476 )

 

c ) Avrupa uzun yıllar karışıklıklar ve istilalar içinde kalmıştır.

 

d ) Barbar Kavimlerin birbirleriyle kaynaşmaları sonucunda Avrupa’ da yeni topluluklar meydana gelmiştir.

 

e ) Avrupa’nın siyasi yapısı kökten değişmiş, başta İngiltere, Fransa ve İspanya olmak üzere günümüz Avrupa devletlerinin çoğunun temeli atılmıştır.

 

f ) Feodalite (derebeylik) düzeninin kurulmasına neden olmuştur.
FEODALİTE (DEREBEYLİK)
Kavimler göçünün etkisi büyüktür. Feodalite, Ortaçağ Avrupası’nda karşımıza çıkan, tek üretim aracının toprak olduğu, vasal süzeren ilişkisi üzerinde kurulmuş ve temeli eşitsizliğe dayanan bir toplum düzenidir.
Bu düzende, imparatorluklar ve merkezi büyük krallıklar yerlerini küçük küçük birçok devletçiğe bırakmıştır.

 

Bir Cevap Yazın