Kastamonu’nun tarihi yerleri neresidir?

1- Kastamonu Kalesi
Kentin görkemli anıtlarından biri olan Kastamonu Kalesi’nin ilk defa Bizans döneminde yapıldığı düşünülmektedir. Sağlam olan iç kalenin temel kısmı Bizans, üst bölüm kısmı Candaroğulları dönemine aittir. Şehrin batısında bir ana kaya kütlesi üzerindeki kale, M.S. 12. yüzyılda Komnenoslar tarafından yaptırılmıştır. Orijinal yapıdan günümüzde yalnızca iç kale kısmı kalmıştır. Kalenin dış surları 18. yüzyıl sonlarında yok olmuştur.
kastamonu_kalesi
Kalenin çeşitli dönemlerde geçirmiş olduğu değişiklikler, bir Orta çağ Bizans yapısından çok Türk mimarisini yansıtmasına sebep olmuştur. Kalen şehirden yaklaşık 120 metre yüksektedir.

2- Pompeipolis (Zımbıllı Tepe Höyüğü)
Adını kurucusu general Pompeius Magnus’tan alan Pompeipolis höyüğü M.Ö 64-63 yılında Karadeniz Bölgesi’nin iç bölümlerinde kurulan Roma kentlerinden biridir.

3- İsmail Bey Hanı (Kurşunlu Han)
1443-1461 yılları arasında Anadolu beyliklerinden Candaroğulları Beyliğinin son hükümdarı ve Fatih Sultan Mehmet’in dayısı olan Kemalettin İsmailbey tarafından yaptırılmıştır. Kastamonu’da, Aktarlar Çarşısındaki bu hanın kuzey ve güneyinde olmak üzere iki kapısı bulunmaktadır.

4- Deve Hanı
Kastamonu’da, İsmail Bey Külliyesi arkasında bulunmaktadır. İsmail Bey’in vakfiyesinde külliye ile birlikte yapıldığı yazılıdır. Yapının ön yüzü kesme taştan, yan duvarları ise moloz taştan yapılmıştır.

5- Urgan Hanı
Kastamonu’da, Nasrullah Camisinin yanında bulunan Urgan Hanı, 1748 yılında inşa edilmiştir.

6- Gökçeağaç Hanı
Hanönü ilçe merkezindeki bu hanın Jüstinyen döneminde kilise olarak yapıldığı, daha sonra ise Türkler tarafından kervansaray olarak kullanıldığı iddia edilmektedir.

7- Penbe (Balkapanı) Han
Osmanlı Padişahı II. Beyazıt tarafından 1481 – 1512 yılları arasında yaptırılmıştır.

8- Cem Sultan Bedesteni
Kitabesi olmadığından dolayı yapım tarihi bilinmeyen bedestenin banisi olan Cem Sultan’ın 1469 yılında Kastamonu sancak beyi olduğu ve 5-6 yıl burada kaldığı dönemde inşa edildiği düşünülmektedir.

9- Aşirefendi Hanı
Yapının iç kısmında bulunan kitabeden 1748 tarihinde bitmiş olduğu anlaşılmaktadır. Vakıf kayıtları Hacı Mustafa oğlu Aşir Efendinin yapıyı bitirerek Nasrullah Camisine vakfettiğini göstermektedir.

10- Çifte Hamam
1514 yılında Yavuz Sultan Selimin Hocası Halim Çelebi tarafından yaptırılmış olan hamam moloz taşından ve harçla yapılmıştır. Üzeri ahşap çatı ile örtülmüştür. Kadınlar ve erkekler bölümünün planları aynıdır. Hamam 1728 yılında onarılmıştır.

11- Kale Hamamı
1300 yıllarından önce Şeyh Ziyaeddin Efendi tarafından yaptırılmıştır. Hamam moloz taşından ve harçla yapılmış olan hamamın üzeri ahşap çatı ve kiremit ile örtülüdür.

12- Frenkşah Hamamı
1262 yıllarında Emir Firenkşah Cemalüttin tarafından yaptırılmıştır. Hamam kadın ve erkeklere mahsus olmak üzere iki taraflı olarak inşa edilmiştir. Hamam kare bir plana sahiptir. Hicri 1170 yılında onarılmıştır.

13- Arabapazarı Hamamı
1515 yıllarında Nasrullah Kadı tarafından inşa ettirilmiştir. Hamam moloz taşı ve harçla yapılmıştır. Hamam 1918 ve 1981 yıllarında tamir edilmiştir.

14- Yeni Hamam
Karamustafa Paşa tarafından 1811 yılında yaptırılmıştır. Binanın soyunma kısmı kesme taştan diğer kısımları moloz taşından yapılmıştır. 2005 yılında restore edilmiştir.

15- Saray Hamamı
1575 yıllarından önce Muharrem Efendi tarafından inşa ettirilmiştir. Bina dört duvardan ibaret bir harabe görünümündedir.

16- Bey Hamamı
Candaroğulları ünlü hükümdarı olan İsfendiyar Bey tarafından 1329 yılından önce yaptırılmıştır. 1329 yıllarında onarım geçirmiştir.
17- Dede Sultan Hamamı
1514 yıllarında Mevlevi Dergahı Şeyhi Celalettın Dede Sultan tarafından yaptırılmıştır. Hamam moloz taşından ve harçla yapılmıştır. 1766 ve 1948 yıllarında onarılmıştır.

18- Ilgarini Mağarası (Pınarbaşı)
Küre Dağları Milli Parkı sınırları içerisinde bulunan mağaranın son iki saatlik yürüyüş kısmı nemli, balta girmemiş ve dik bir yokuşa sahip ormanda yapılmaktadır. Ilgarini mağarası, Türkiye’nin en derin 4. mağarası sayılmaktadır.

19- Gizemli Mağara (Devrekâni)
İlçeye 19 kilometre uzaklıktaki Alçılar köyünde ormanlık alan içerisinde bulunur. ”Sisli ve Gizemli Mağara” ismini doğal yapısından almış, sarkıt ve dikitlerle ziyaretçilerin dikkatini çekmektedir.

20- Kılıçlı Mağarası (Cide)
Çamdibi Köyü’nde yer alan Kılıçlı Mağarası doğal ve tarihi açıdan çok önemli bir yerdir. Sarkıt ve dikitleri ile muhteşem bir görselliğe sahiptir. Yapılan araştırmalar bölgede en az yedi bin yıllık yerleşimlerin bulunduğunu göstermektedir.

Bir Cevap Yazın