Kara liste nedir?

creditKara Liste bazıları için oldukça aşina bir listedir. Peki nedir? Ne işe yarar?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası nezdinde, kredi geri ödemelerinde, çek ve senet ödemelerinde sorun yaşayan bireylere ilişkin bir liste takip edilmektedir. Merkez Bankası Kara Listesi olarak anılan bu liste doğrultusunda, bankalar, listeyi baz alarak, kredi kullandırım kararlarını vermektedirler. Çok agresif bir kredi politikası izlenmediği sürece kara listeye dahil olmuş bireylerin listeden silinmedikçe, kredi kullanmaları oldukça zordur, genelde başvuruları ret kararı ile sonuçlanır.

Benzer liste, Kredi Kayıt Bürosu (KKB) nezdinde de mevcuttur.  Ancak, KKB kayıtları sadece problemli olanları değil, tüm kredilendirme, kredi kartı ve geri ödeme hareketlerini de içerir.  Hukuken gecikme teşkil etmeyen gecikmeler de dahil tüm hareketler KKB kayıtlarından temin edilebilmektedir.

Kara liste kayıtları, sorun teşkil eden ödemeler tamamlanmış ise 5 yıllık; geri ödemeler gerçekleşmediği sürece ise 10 yıllık bir zaman aşımı süresine tabidir.

Günümüz dünyası, kredi borcu olmayan birey ve kurum sayısını oldukça asgaride tutan bir tüketim, yatırım ve ticari faaliyet anlayışı üzerine kuruludur” dersek, çok yanlış birşey demiş olmayız. Kredi kaynağı ile yatırım yapmak, ticari faaliyette bulunmak  borçlanılan miktar ile gelir arasındaki denge sağlandığı sürece problem teşkil etmeyecektir. Bu dengenin aşıldığı borçlanma oranlarında ya da geri ödeme kabiliyetini yok eden gelir getirici kalemlerde bozulma olması halinde sorunlar oluşmaya başlar. Geri ödemelerde yaşanan sorunlar da kara listeye konu olunmasına sebebiyet verir. Kara listeye dahil olunduğunda ise uzunca bir süre yeniden borçlanma imkansız hale dönüşür.

Bu nedenledir ki her birey ve/ veya kurum borçlanma kapasitesini doğru şekilde belirlemeli, kaldırabileceğinden daha fazla borcun altına girmemelidir. Unutulmamalıdır k, bu denge korunmadığında değil bireyler, kurumlar; ülkeler ve hatta sistemler iflasa gidebilmektedir.

Bir Cevap Yazın