Kapıcı kıdem tazminatı nasıl hesap edilir?

kapıcıApartman görevlileri yani kapıcılar çalışma yaşamının içinde özel olarak korunan gruplar arasındadır. Kapıcılar için ödenen asgari ücret gelir vergisi ve damga vergisinden muaf tutulur. Bu yüzden asgari ücret alan diğer çalışan gruplarına göre daha yüksek gelir elde ederler. Kapıcıların çalışma hayatında korunmasıyla ilgili detaylar sadece aldıkları asgari ücretle sınırlı değil. Bu gruptaki çalışanlar kıdem tazminatı konusunda da daha avantajlı bir durumdadır. Kapıcılarda kıdem tazminatı hesabı yapıldığında, diğer çalışanlarda olduğu gibi çalışırken en son alınan brüt ücrete ilave olarak düzenli ödenmiş olan ayni ve nakdi ödemelerde bu hesabın içine dâhil edilmektedir. Kapıcılar içinde bu geçerli olduğu için, oturmaları için kendilerine tahsis edilen evin rayiç kira bedeli kıdem tazminatı bedeline ilave edilmektedir. Bu yüzden kıdem tazminatları daha yüksek bedelde olur.

Kapıcı kıdem tazminatı nasıl hak edilmektedir?

Apartman görevlisi olarak görev yapan kapıcılar, diğer işçiler gibi 4857 sayılı iş kanuna tabi çalışmaktadır. Apartman yönetimi ile iş sözleşmesi yapmış olan kapıcı haklı bir sebeple işine son verildiği takdirde yani, kanunlara göre emekli olduğunda, askere gittiğinde, ölümü gerçekleştiğinde, kapıcının bayan olması durumunda evlenince bir yıl içerisinde, 15 yıl sigortalılık ve 3600 gün şartını tamamlayıp, emeklilik süresini çalışmadan beklemek isteyen kapıcılara, SGK kıdem tazminatı alır yazısını alıp apartman yönetimine müracaat ederse, 1475 sayılı kanunun 14. md. si gereği kapıcı kıdem tazminatı hak etmektedir.

Kapıcı kıdem tazminatı nasıl hesaplanmaktadır?

Çalışan işçilerde olduğu gibi kıdem tazminatı kapıcılar içinde, son alınan brüt ücret üzerinden hesap edilmektedir. Alınan ücret asgari ücretin üzerinden hesap edildiği takdirde, yürürlükte olan asgari ücretin brüt tutarı çalışılmış olan yıl sayısıyla çarpılıp tazminat hesabi yapılmaktadır. Kapıcılardan vergi kesilmediği için, kıdem tazminatı miktarından damga vergisi kesilmez. Kapıcılara tahsis edilmiş olan konuttan kira bedeli alınmadığından, konutta harcanan elektrik, su ve yakıt giderlerini kendileri ödemediğinde, bu ücretlerde kıdem tazminatı hesabına dâhil edilmektedir. Fakat kapıcılar kira ve diğer giderlerini kendi gelirleriyle karşılıyorsa, kıdem tazminatı hesabı sırasında bunlar dikkate alınmaz. Apartman yönetimi ve kapıcılar arasında iş sözleşmesi olmadığı için, resmi maaş bordrosu üstünden kıdem tazminatı hesaplanmaktadır. Bu hesapta yönetimin ödediği su, elektrik parası gibi giderler kıdem tazminatının içine ilave edilmez. Kapıcı için tahsis edilmiş olan konut için, çevrede olan emsal kira değerleri dikkate alınıp, bu tutarda kıdem tazminatına ilave edilmektedir.

Kapıcı iş sözleşmesi

Apartman yönetimi genellikle kapıcılarla iş sözleşmesi yapmaz. Bunun yanı sıra kapıcı giderlerinin bir bölümünü apartman yönetimi karşılayabilir. Bu giderlerin içinde elektrik, su ve yakıt giderleri olabilir. İş sözleşmesi olursa ve sözleşmenin içinde su, elektrik ve yakıt giderlerinin kapıcının kendisi tarafından ödeneceğiyle ilgili bir madde varsa, bu giderleri kapıcı öder. Böyle bir madde bulunmuyorsa, apartman yönetiminin uygulaması esas alınıp hareket edilir. Yönetim bunları apartman bütçesinden öder ve bunu düzenli bir hale getirdiği takdirde, bu aynı şekilde uygulanmaya devam eder. Bundan bir süre sonra apartman yönetimi bu giderleri artık ödemeyiz diyemez. Bu ödemeler kıdem tazminatı hesabında dikkate alınmalıdır. Apartman yönetimi kapıcı için ödediği giderleri aynı şekilde kıdem tazminatının içine ilave etmelidir.

Bir Cevap Yazın