Hermetizm nedir?

Günümüzde birçok farklı şekillerde ele alınan ve felsefe biliminin bir uzantısı olduğu zannedilen hermetizm, aslında doğrudan Eski Mısır ile ilgili bir öğretidir. Hermes Trismegistus isimli Eski Yunanlı bir araştırmacının kendi yaşadığı dönemde dahi “eski” olarak nitelendirilen Mısır metinleri üzerinde yaptığı çalışmalar, günümüzde “modern” olarak tanımlanan hermetizmin temellerini oluşturmaktadır. Çoğu insan hermetizmin bir felsefi düşünce akımı olduğunu zannetse de, aslında hermetizm “inisiyasyon” ile ilgili bir kavram olarak ele alınmalıdır. Spritüal gelişim için bir üstat ile çırağı arasındaki düzenli, disiplinli ve çok gizli öğrenim metodu olarak tanımlanan inisiyasyon, hermetizmin kökenlerinin Eski Mısır’a dayanması nedeniyle konu ile doğrudan ilgilidir.

Ezoterik bir bilgelik aşaması olarak da yorumlanan hermetizm, Eski Yunanlı araştırmacılara göre Mısır’ın Memphis ve Teb tapınaklarında öğretilmekteydi. Eski Mısırlı rahipler tapınaklarda inisiyasyon aracılığı ile hermetizmin inceliklerini kendini tanrılara ve kuşkusuz rahiplerin işlerine adayan kişilere öğretmekteydi. Mısır kökenli birçok Eski Yunanca metinde yer alan hermetizm öğretileri, günümüzün popüler kültüründe bir mistisizm ve spiritüalizm öğesi haline gelmiştir. Batılı araştırmacılar tarafından yapılan incelemeler sonucunda simyanın “babası” olarak isimlendirilen Hermes Trismegistus, bilgeliğin kaynağı olarak hermetizmin de kurucusu olarak kabul edilmiştir.

Eski Yunanlılarının Mısır metinleri üzerinde yaptığı araştırmalar bilinen insanlık tarihinin en çok merak edilen konularından biri haline gelmiştir. Eski Yunan medeniyetinde Eski Mısır’ın gizli belgelerini inceleyen araştırmacıları Hermes Trismegistus’tan bilgeliğin kurucusu, astronomi ve tıp biliminin başlangıcı olarak söz edildiğinden bahsetmiştir. Zira Hermus Trismegistus tabiri de, “üç defa büyük Hermes” manasına gelir. Brezilyalı yazar Paulo Coelho’nun ünlü romanı Simyacı sonrasında popüler kültürün tanıştığı Hermus Trismegistus hakkında birçok araştırma yapılmıştır. Ülkemizde de “en çok satanlar” arasına giren Coelho’nun romanı Simyacı, uzun süre boyunca simya ilmi ve hermetizmin konularının araştırılmasına neden olmuştur.

Murry Hope ismindeki araştırmacının yayımladığı çalışmaya göre hermetizm, M.Ö. 16 bin yıllarında dünyaya hakim olan Kayıp Kıta Mu halkı tarafından Mısırlılara öğretilmiş gizli bir öğretidir. Atlantis ile doğrudan ilgili olan bu iddia sonrasında araştırmacılar arasında pek çok farklı görüş hakim olmuş ve bazı kesimler hermetizm ile “Sirius” kültürünün birbirine karıştırılmaması gerektiğini söylemiştir. Hermetizmin Eski Mısır’ın çok tanrılı inanç sisteminde özel bir yeri olan Osiris’in gizli öğretisi olduğuna dair iddialar da bulunmaktadır. Kayıp Kıta Mu’da yaşayan Osiris’in M.Ö. 16 bin civarında Atlantisli bir bilge olan Hermes’e inisiyasyon yolu ile bu bilgileri öğrettiği ve böylece kıtanın yok olmasından sonra hermetik öğretilerin Eski Mısırlılara geçtiği de mevcut iddialar arasındadır.

Bir Cevap Yazın