Kanun Hükmünde Kararname türleri nelerdir?

Olağan Kanun Hükmünde Kararnameler;kanun-kararname

 • İlk kez Anayasamıza 1971 yılındaki değişiklik ile girmiştir.
 • Bakanlar kurulu tarafından çıkartılır.
 • Yetki kanununa tabidir. TBMM izni olmadan çıkartılamaz.
 • Kanun hükmünde kararnamenin çıkartılması için, yetki kanununda bulunması zorunlu unsurlar vardır. Bu unsurlarda kanun hükmünde kararnamenin amacı, kapsamı, ilkeleri(konusu), birden fazla çıkarılıp çıkarılamayacağı ve hangi süre içinde KHK çıkarma yetkisinin kullanılabileceği belirtilmelidir.
 • Anayasaya veya yetki kanununa aykırı bulunduğunda, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilir.
 • Sosyal ve ekonomik hakları düzenleyebilir ama sınırlayamaz. Haklar sadece kanun ile sınırlandırılabilir.
 • kanun hükmünde kararnameler, bütçe kanununu ve birkaç kanunu ve kanun hükmünde kararnameyi değiştirebilir, yürürlükten kaldırabilir.

Olağanüstü Kanun Hükmünde Kararnameler;

 • İlk kez 1982 anayasası ile yürürlüğe girmiştir.
 • Cumhurbaşkanlığının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu tarafından çıkartılabilir.
 • Yetki kanununa ihtiyacı yoktur. TBMM izni olmadan doğrudan çıkartılır.
 • Anayasa mahkemesi kaideden iptal edemez. Anayasaya aykırı olabilir ama Milletlerarası Hukuk’a aykırı olamaz.
 • Değiştirilemez olan 5 çekirdekli hak dışında tüm hakları düzenleyebilir, sınırlandırabilir, durdurabilir.
 • Geçici ve bölgesel nitelikte olduğundan dolayı, kalıcı olan kanun ve KHK’leri değiştiremez ama askıya alabilir.

Bir Cevap Yazın