Kangal köpeğinin özellikleri nelerdir?

Ülkemizde en fazla beğenilen ve hakkında araştırma yapılan köpeklerin başında kangal köpekleri gelmektedir. Kangal köpeklerinin nasıl ürediğine dair yapılan bilimsel araştırmalar kesin bir sonuç elde edilmesini sağlayamamıştır. Ancak kangal köpeklerinin Avrupa ırklarında olduğu gibi insanlar tarafından suni olarak üretilmediği ve kesinlikle doğal yollardan türemiş saf bir ırk olduğu yapılan genetik araştırmalarla kanıtlanmıştır. Doğal yollar ile kendi aralarında üredikleri için sadece en güçlü erkeklerin genleri bir sonraki ırka taşınan kangal köpekleri, bu sayede yüzyıllar boyunca Anadolu’nun zor iklim şartlarında hayatta kalabilmiştir.

Kangal köpekleri son derece akıllı ve sakin yapılı bir köpek cinsi olmalarına rağmen, ırksal yatkınlık nedeni ile bir çoban köpeği olduğundan oldukça korumacı bir yapıdadır. Bekçilik görevi verilen yerlerde ya da kendi yaşam alanlarında karşılaştıkları yabancılara karşı muazzam derece agresif olabilen kangal köpekleri, bu özellikleri nedeni ile Anadolu’da çoban köpeği olarak kullanılmıştır. Yaşam alanları dışında herhangi bir saldırgan tavır içerisine girdikleri görülmeyen bu köpek ırkı, özellikle insanlar ile oldukça kuvvetli ilişkiler kurabilmektedir.

Yapısı gereği Avrupa kökenli ırklar gibi suni olarak üretilmediğinden, kangal köpeklerinin eğitimi diğer ırklara göre daha zordur. Doğal yollar ile üreyen safkan bir ırk olması nedeni ile kangal köpeklerinin eğitimi, 3 aylıktan itibaren uzman bir eğitmen tarafından verilmelidir. Kangal köpekleri sürüleri, insanları ve evleri koruma içgüdüsüne sahip olduklarından dolayı kendi zekaları ile hareket edebilme yeteneğine sahiptir. Sahibi ile arasında diğer birçok ırkta görülmeyen son derece güçlü bir bağ olan kangallar, sahiplerinin isteklerini çoğu zaman komut gerektirmeden yerine getirebilmektedir.

Kangal köpekleri genetik olarak son derece kaslı ve kuvvetli bir bedene sahiptir ve ağırlıklarının 2-3 katını ağızları ile sürükleyebilmektedir. Bu bedensel yapılarından ve genetik çoban köpeği özelliğinden dolayı kapalı alanlarda yaşamaya uygun hayvanlar değildir. Çocuklu aileler için son derece ideal bir köpek cinsi olan kangallar, mümkün olduğunca geniş yaşam alanlarına ihtiyaç duymaktadır. Ailelerin çocuklarını sahiplenerek onları korumak istemeleri ve geniş bir alana sahip olarak kendi otoriterini diğer hayvanlara hissettirmek istemeleri nedeniyle, bahçeli evlerde yaşamaları çok daha uygudur.

Kangal köpekleri doğal yaşam koşullarına uyum sağlayarak safkan bir ırk olarak ürediğinden, son derece yoğun tüylü bir kürke sahiptir. Bu nedenle kangal köpeği sahiplerinin en azından haftada bir defa sert kıllı bir fırça ile köpeklerini taraması, kürklerinin çok daha sağlıklı ve parlak olmasını sağlayacaktır. Genel olarak bakımı çok kolay olan kangal köpekleri, hareket edebilecek ve özgür yaşabilecek yaşam alanlarına ihtiyaç duymaktadır.

Bir Cevap Yazın