Kalp neden hızlı atar?

kalpKalbin hangi hızda çalışması gerektiği bir ölçüde daha önceden  belirlenmiş olsa da, kilolu olan kişilerde, yüksek tansiyonu olanlarda, anksiyete içindeki kişilerde, kronik uykusuzluk sorunu bulunan kişilerde kalp genellikle daha hızlı atar. Bu sorunların çözümlenmesinden sonra kalp atım hızı yavaşlar, bununla beraber ölüm ve kalp krizi riskleri azalır. Kalbin 100’ün üstünde atması taşikardi olarak tanımlanmaktadır. Kalpte uyarı üreten ve kalbin kendi pili denecek sinüs düğümü adında bir merkez bulunur. Buradaki düzenin bozulmasıyla kalbin hızlı ya da yavaş atması söz konusu olabilir. Kalbin normal hızda atması ya da düşük hız ve yüksek hızda atması durumunda bile ilk elektrik uyarımı bu noktadan oluşur. Bu noktadan uyarımın çıkmaması kalp içinde başka noktalardan elektrik uyarısı olması haline aritmi denir. Kalbi hızlı atan yani taşikardisi bulunan kişiler bunun yanı sıra çarpıntıdan da şikâyetçi olabilir. Bazen kalbin hızlı atması çarpıntı ya da terleme hissiyle açıklanır. Kalbin hızlı atması başka bir hastalığa bağlı ortaya çıkabildiği gibi, yalnız kalple ilgili bir sorundan kaynaklanabilir. Vücutta kan ve oksijen ihtiyacını arttıran egzersiz yapılan dönemlerde kalp normal şartlarda olduğundan daha hızlı atar ve fizyolojik taşikardi meydana gelir. Vücutta kan ve oksijen ihtiyacını arttıracak kansızlık, ateş, korku, tiroit bezinde aşırı çalışma gibi problemlerde fizyolojik taşikardi nedeni olabilir. Burada kalple ilgili bir sorun yoktur. Vücudun kan ve oksijen ihtiyacı arttığı için, kalbin sinüs düğümü kalbi daha hızlı çalıştırır. Doğrudan kalple ilgili taşikardilerde, sorun kalp hastalığına bağlı oluşur. Bu hastalıklar arasında damar sertliğine bağlı olan koroner yetersizlikler, kalp yetmezliği ve kalp iltihapları gibi rahatsızlıklar bulunur.

Kalp neden hızlı atar?

Kalbin temel olarak atma hızı kişiden kişiye değişir. Ancak fizik kondisyonu daha yüksek olanlarında kalp atım hızı daha yavaş olur. Bu kişiler düzenli spor yapmayı bıraktığında, hareketsiz bir yaşama geçerlerse nabız hızları öncesine göre daha hızlı atar. Kalp atım hızı veya nabız sayısıı kalbin bir dakika içinde kaç kez çarptığını gösterir. Dinlenmede kalp atım hızı genellikle dakikada 70 civarında gerçekleşir. Yürürken kişinin hızına ve yürünen alanın eğimine bağlı kalp hızında farklılık olur. Yürümeyi sağlayan bacak kaslarında artan kan ve oksijen ihtiyacını karşılayabilmek için, kalbin hızının artması olağandır. Tıbbi olarak bu efora verilen bir fizyolojik yanıttır. Kalbin hızı çoğu hastalıkta da artış göstermektedir. Bu durumda aksine kalbin hızının artmaması anormal bir şekilde karşılanmalıdır. Bu durumda fizyolojik bir cevap olarak değerlendirilmelidir.

Kalp atışının hızlı olması hangi yaşlarda sıkça görülür?

Kişilerde anne karnındaki dönem dâhil her yaştaki kişide taşikardi oluşabilir. Fakat atriyal fibrilasyon gibi aritmiler, daha ileri yaşlarda oluşan ventiküler taşikardi gibi sorunlar genellikle daha önceden kalp krizi geçirmiş olan kişilerde olur.

Kalbin hızlı attığı durumlar

Kansızlık: Kansızlığın ilk belirtileri içinde kalp atım hızının artması yer alır. Kan hücrelere götürdüğü oksijeni alyuvarların içine alıp taşımaktadır. Kanama oluşursa, alyuvar sayısında azalma olur. Bu sebeple kalp azalan alyuvar sayısını telafi etmek için daha hızlı atar.

Ateşli hastalık: Ateşli hastalıklar sırasında ateşin yükselmesiyle, kalp atım hızı da artmaya başlar. Hücrelerin oksijen ihtiyacının artması, hastalıkla mücadele eden sinir sistemiyle hormonları harekete geçirmekte, hastalık yüzünden ortaya çıkan maddelerin kalbi doğrudan etkilemesi, vücuttaki yüksek ısının düşürülmesi için dolaşımın hızlanması kalp atım hızının artmasını sağlar.

Susuz kalma: Vücudun susuz kalması da aynı  kansızlıktan kalbin hızlı atması gibi etkiler vermektedir.

Korku, endişe gibi durumlar: Bu durumlarla mücadele eden vücut, bunu sağlamak için sinir sistemiyle hormonlar faydalı olur. Bu da kalp atım hızının yükselmesine neden olur.

Vücutta ağrı olması: Vücudun herhangi bir bölgesinde oluşan ağrı şiddetli ve ani olarak başlarsa, kalp atım hızını yükseltmekte etkili olur.

Bir Cevap Yazın