Kahin nedir?

Bilinen insanlık tarihinin en eski dönemlerinden beri insanların gelecekten haber almak konusunda büyük bir merak içinde olması kehanetlerde bulunan kahinlerin var olmasına neden olmuştur. Gelecekten haber alma konusunda uzman olan Antik Dönem kahinleri birçok önemli kişiye akıl hocalığı yapmış ve günümüze dek insanların gözünde mistik ve gizli öğretilerin odak noktası olmuştur. Kahin yalnızca kendi bildiği ve çok nadiren öğrencisine öğrettiği gizli yöntemleri kullanarak gelecekten haberler alır ve böylece olacak olayları önceden bilir. Kahinlik hakkında tarih boyunca birçok efsane olduğu halde geleceğin önceden bilinmesi konusunda bilimsel kanıtların bulunmaması bu olayların tamamının yalnızca birer iddia olmasını sağlamıştır.

Avrupalı bilimadamlarının insanlık tarihine katkılarından dolayı kendilerine “ata” kabul ettiği Antik Yunan medeniyetinde kahinlik oldukça önemli bir makam olduğundan, günümüze dek bu konu hakkında ulaşmış belgeler bulunmaktadır. Antik Yunan’da bilhassa Apollon ile özdeşleştirilen kahinlik çalışmalarının toplum üzerinde etkisi oldukça büyük olmuş ve kahinler toplumda oldukça önemli bir konuma sahip olmuştur. Gelecekten haber alınmasına dair yapılan çeşitli uygulamalar olmasına rağmen yine de kahinlerin doğal yollarla da gelecekten haber aldığına inanılır.

Doğal ve yapay kahinlik olarak bilinen bu iki olgu, kahinin gelecekten haber almak için herhangi bir çalışma yapıp yapmaması ile ilgilidir. Doğal kahinlik aslında her insanın nadir de olsa başına gelen ve yaşadığı olaylar ile gördüğü rüyalardan bir takım sonuçlara varması durumudur. Çoğu insan gördüğü bir rüyanın birkaç gün içerisinde neredeyse tıpatıp gerçekleştiğini görür ki bu durum, doğal kahinlik olarak tanımlanır. Doğal kahinlik tamamen kişinin iradesi dışında gelişen ve bilinin ne zaman geleceği bilinemeyen bir durumdur. Doğal kahinliğin tamamen zıt kutpu olan yapay kahinlik ise kahinin bir takım ritüeller, uygulamalar veya güçler kullanarak bilinçli olarak geleceği görmesidir.

Transa dayalı kahinlik olarak da bilinen bu yapay ortamın nasıl oluştuğu tamamen efsanelere dayalı bilgiler ışığında şekillendiğinden bu tür uygulamalar sonucunda geleceğin öğrenilmesi durumu da büyük oranda söylencelerden ve iddialardan oluşmaktadır. Her ne kadar bilimsel açıdan fizik kanunları ışığında düşünüldüğünde günümüz teknolojisi ile dahi geleceğin öğrenilmesi “imkansız” olarak görülse de, yine de insanoğlu yüzyıllardır gelecekten haber alma düşüncesinin cazibesine kapılmış ve bu nedenle de çok sık bir biçimde kahinlik yaptığını “iddia” eden kişilerle iletişime geçmiştir.

Türk medeniyetinde de kendine yer bulan kahinlik, özellikle Şamanizm ve Sufizm ile birlikte anılmıştır. Çeşitli mertebelere ulaşan sufi kahininin bazı gizli ve çok eski öğretileri kullanarak gelecekten haber alabildiğine dair bazı düşünceler günümüzde dahi birçok insanın yakından takip ettiği konular arasında yer almaktadır. Şamanizm’de özel bir anlamı bulunan inisiyasyon yani usta ile öğrencisi arasındaki gizli bilgi paylaşımı sayesinde uzun bir eğitimin ardından üst bir mertebeye sahip olan öğrenci en sonunda sırlar konusunda bilgilendirilir ve bu öğretiler sayesinde gelecekten haber almanın çeşitli yöntemlerini öğrenir. Halkımızın evliya veya ermiş olarak nitelendirdiği bu en üst mertebedeki kişiler son derece kapalı bir şekilde yaşadığından hakkında söylenenlerin birer söylence olmaktan öteye gidemediği de ayrı bir gerçektir.

 

 

Bir Cevap Yazın