Kadınlar gusül abdestini nasıl almalı?

gusülGusül abdesti tüm vücudun toplu iğne deliği kadar kuru bir yerin kalmayacağı kadar tüm vücudun yıkanmasıyla boy abdesti alınması anlamına gelir. Gusül abdestiiçin ortaya sebeplerin çıkmasıyla birlikte bu abdesti almak farz olur. Ancak farzı gerektirecek bir durum yoksa gusül abdestinin alınması sünnet olur ve alınmasıyla beraber hem temizlik yapılmış olur, hem de sünnet işlendiğinden ibadet sevabı alınmış kabul edilir. Gusül abdesti erkenler ve kadınlar için, biraz farklı olsa da, temel olarak aynı içeriğe sahiptir.

Guslü gerektiren durumda gusül abdesti almanın farz olduğunu belirten bir ayette : ” Ey iman edenler, sarhoş iken, ne dediğinizi bilinceye ve cünüp durumda iken de ( yolculukta olmanız hariç) gusül edinceye kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta ya da yolculukta iseniz ya da biriniz ayak yolundan (hacet yerinden) gelmişseniz ya da kadınlara dokunmuş da su bulamamışsanız, bu halde temiz bir toprakla teyemmüm edin (hafifçe) yüzünüze ve ellerinize bunu sürün. Şüphesiz Allah bağışlayandır, O esirgeyendir. (Nisa Süresi/43)

Kadınların Gusül Abdesti Almasını Farz Kılan Nedenler

 • Kadınlarda gusül abdesti almayı gerektirecek hallerden biri cünüplük halidir. Bu meninin şehvetle yerinden fırlama durumudur.
 • Kadınlarda âdetin bitişiyle birlikte gusül abdesti alınması gerekmektedir
 • Hamilelik sonrasında lohusa halinin bitimiyle birlikte kadının gusül abdesti alması gerekir.

Kadınlar Gusül Abdestini Nasıl Alır?

Gusül abdesti almak için bir kadın öncelikle besmele okur ve ardından ” Niyet ettim Allah rızası için boy abdesti almaya ” diye niyetini eder. Önce normal namaz abdesti gibi bir abdest almalıdır. Abdest almayı bilmeyenler için, abdest almayı açıklıyorum.

 • Önce eller yıkanır
 • Üç defa ağıza sağ elle su verilip ağız çalkalanır
 • Üç defa buruna su çekilir. Su çekildiğinde genizde hissedilmelidir.
 • Yüzün tamamı ıslanacak şekilde üç defa yıkanmalı
 • Önce sağ sonra da sol kolunuzu dirseklere kadar üç defa yıkanır
 • Sağ ellerin içiyle  başın dörtte biri ıslanacak şekilde başa mesh edilir
 • Serçe parmaklarla kulak içleri mesh edilir
 • Orta üç parmağınızla boynunuzu mesh edin
 • İlk olarak sağ ayağınızı sonra sol ayağınızı yıkayın

Abdest aldıktan sonra önce baştan üç kez su dökülür, sonra sağ taraftan ve en sonda sol taraftan üç kez su döktükten sonra, tüm vücutta kuru yer kalmayacak şekilde yıkanır. Dikkat edilmesi gereken bir nokta göbek deliğidir. Göbek deliği içerisine serçe parmak sokulup içinin ıslanması sağlanmalı. Kulak memesi delik olursa ip ıslatıp delik içinden geçirilmesi gerekir ya da küpe varsa oynatılır.  Uzun saçlı kadınların saç derilerinin tamamının ıslanmış olmasına dikkat etmeleri gerekir. Tüm bu şartlar yerine getirildiğinde gusül abdestitamamlanmış olur.

Kadında gusül abdesti gerektirmeyen durumlar

 • Bir kadın çıplak bir resimden etkilendiğinde ve bu nedenle mezi gelse gusül abdesti almasına gerek yoktur.
 • İhtilam olan kadın uyandığı zaman bunu hatırlıyorsa gusletmesi gerekir. Ancak hatırlamazsa gusletmesine gerek yoktur.
 • Cünüp olan kadın boy abdesti alsa ve abdest sonrasında kocasının menisi çıksa guslü yeniden tekrarlamasına gerek yoktur.
 • Erkeğin penis ucu kadının haznesine girmesiyle, hem kadının, hem de erkeğin gusletmesine gerek bulunmaktadır. Meninin gelmesi için bir şart yoktur. Meni gelmese bile boy abdesti alınması gerekir.

Bir Cevap Yazın