Jan Dark kimdir?

1412 – 1431 yılları arasında yaşamış olan Jan Dark Fransa’nın en büyük ulusal kahramanıdır. Fransızlar bu dönemde bir taraftan İngiltere ile Yüz Yıl Savaşları’nı devam ettirirken bir taraftan da kendi aralarında mücadele etmekte idiler. 1415 yılında Agincourt Savaşı’nı kazanan İngiltere kralı V. Henry, Fransa kralının kızıyla evlenerek Fransa’nın kuzey kesimini denetimi altına almıştır. Yapılan antlaşmaya göre İngiltere kralı Fransa’nın da kralı sayılıyordu. Halk arasında Fransa’yı bir kızın kurtaracağına ilişkin yaygın olan bir inanç mevcuttu. Henry’nin 1422 yılında ölümünden sonra İngilizler savaşta gerileme yaşamaya başladıysa da Fransızları asıl eleştiren Jan Dark olmuştur.
indir
Jan Dark Fransa’nın doğusundaki Maas Irmağı üzer,nde yer alan Domremy köyünde doğmuştur. Yoksul olan bir köylü ailenin kızıydı ve okuma yazma bilmiyordu. 13 yaşında iken bazı Hıristiyan aziz ve azizelerin kendisine görünerek onunla konuştuklarını ve ondan saraya giderek veliaht Prens Charles’in Fransa kralı olarak taç giymesine yardımcı olmasını istediklerini söylüyordu.

Jan Dark 1428 yılında Domremy yakınlarındaki Vaucouleurs şehrine giderek kale komutanı Robert de Baudricourt’a kendisini tanrı’nın gönderdiğini söylemiş ve veliahda gidebilmek için yanına bir birlik vermesini istemiştir. Vaucouleurt halkı Jan Dark‘a bir at, De Baudricourt’ta da bir kılıç vermiştir. Erkek kıyafetleri giyen Jan Dark
Kendisine eşlik edenlerle beraber veliahdın yaşamakta olduğu Chinon’a doğru yola çıkmıştır. Bu uzun yolculuk esnasında İngilizlere ya da onlar ile birlikte Fransa’ya karşı savaşan Burgonya dükünün ordusuna tutsak düşmemek için geceleri yolculuk etmek zorundaydı. Veliahd Jan Dark’ın kendisini tanıyıp tanıyamayacağını anlamak için soyluların arakasında duruyordu. Jan dark doğrudan Charles’a yaklaşarak “Soylu veliaht ben sana ve senin krallığına yardım etmek için Tanrı tarafından gönderildim” demiştir.

Daha sonra Jan Dark az sayıda asker ile birlikte erkek gibi zırh giyerek İngilizlerin kuşatmış olduğu Orleans’a doğru yola çıkmıştır. Orleans şehrini ve birkaç kaleyi Mayıs 1429 yılında İngilizlerden geri almayı başarmıştır. Veliahtı Fransa’nın güneydoğusundaki Reims üzerine yürümeye ve oradaki katedralde taç giymeye razı etmiştir. 17 Temmuz 1429 yılında taç giymiş olan veliaht VII. Charles ismi ile Fransa kralı olmuştur.

Charles kral olarak yetinmiştir, oysa Jan Dark Paris’i almaya kararlı görünüyordu. Şehri kuşatmış ise de kralla birlikte geri çekilmiştir. Kral ona ve ailesine soyluluk sanı vermiştir. Jan Dark’ın köyünden alınan vergileri de kaldırmıştır. Ancak ne var ki Jan Dark’ın ödüllerde gözü yoktu. Onun tek arzusu İngilizleri Fransa’dan çıkarmaktı.
Bu amaç ile Jan dark, 1430 yılının Mayıs ayında Burgonya dükünün kuşatmasını kaldırmak için güneydoğudaki Compiegne’ye gitmiştir. Ancak orada Borgonyalılara esir düşmüştür. Tacını Jan Dark’a borçlu olan kral onu kurtarmak için hiç çaba göstermemiştir. İngilizlerin kasım ayında Jan Dark’ı Burgonyalılar’dan satın almışlardır. Ve askeri karargahlarının bulunduğu Rouen’da hapsetmişlerdir. Kaçma girişimleri sonuç vermemiş ve engizisyonda dine karşı gelmek ve büyücülük yapmak ile suçlanmıştır.

Adaletsiz ve uzun sayılabilecek bir yargılamadan sonra İngiliz taraftarı mahkeme Jan Dark’ı kilisenin sapkınlık ismini vermiş olduğu inançlara sahip olmakla suçlamıştır. Ve yakılarak öldürülmesine kara verilmiştir. Paris üniversitesi’nden görüş alınmış ve hukuksal bir çerçeveye oturtulmaya çalışılmıştır. Jan Dark önce pişman olduğunu söylemiş ancak sonra yeniden suçsuzluğunda diretmiştir. Sonunda 30 Mayıs 1431 günü Rouen’da yakılarak öldürülmüştür.

Bir Cevap Yazın