İyi bir lider nasıl olunur?

Lider olmak, hepimizin bildiği gibi toplum içinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Liderlik vasfının getirisi olan popülerlik ve öncülük kavramları da aynı konu içerisinde incelenebilir.

Liderlik vasfı, şüphesiz hayatın birçok noktasında insanlara kolaylık sağlar ve ego tatmini yaşanmasına sebep olur. Fakat lider olmak, sanıldığı kadar kolay değildir. Liderlik, sorumluluk demektir. Kendinden çok sorumluluğunu almış olduğun insanları düşünmek demektir. Liderlik konumunda, asla ve de asla bencilliğe yer yoktur.

Lider olmak konusunda toplum içinde yanlış bir kanı var ki oda; İnsanları yönlendirebilen herkesin lider görüldüğüdür. Bir kişi birçok yolla başkalarını yönlendirip o kişilere sözünü geçirebilir. Mesela; Dikte etme yöntemi ile etrafınızdaki insanları yönlendirebilirsiniz. Fakat siz lider değil, diktatörsünüzdür. Bir lider asla baskı kurmadığı gibi diktasyona da başvurmaz. Aynı şekilde manipülatif birisi politik yollarla diğer insanları yönlendirebilir. Fakat bu sadece kandırmaktan ibarettir. Lider bir kimse daima dürüst olmalı ve bu bağlamda hareket etmelidir.

Liderlik vasfı, doğuştan gelebildiği gibi sonradan da kazanılabilir. Öne çıkma, insanları yönlendirebilme, statü görünüme bürünme özellikleri daha çok genler vasıtası ile ortaya çıksa da liderlik bu özelliklerden çok daha fazlası demektir. Sorumluluk sahibi olma, çok yönlü düşünebilme, dürüst ve çalışkan olma ve düzenli olma gibi kazanımlarla liderlik tam manasıyla gerçekleşmiş olacaktır.

Lider Olmak İçin Altın Kurallar

  1. Öncelikle iyi bir lider olabilmek için kişinin kendisini iyi tanıması gerekir. Lider olabilmek büyük bir sorumluluk ister ve oldukça önemli bir konumdur. Gerek iş hayatında gerekse de sosyal hayatta lider statüsünde bulunan kimseler yeri geldiğinde etrafında bulunan insanların da sorumluluklarını üstleneceğinden bu ciddi konumu kaldırabilir olmalıdırlar. Kişi kendisini tanıyarak ve kendisinde bulunan özellikleri bilerek bu statüyü iyi bir şekilde başarıp başaramayacağına karar vermelidir.
  2. İyi bir liderde bulunması gereken en önemli özellik şüphesiz “sorumluluk” bilincidir. Bir lider; ailesini yönetebilir, arkadaşlarını yönetebilir, mahallesini yönetebilir, şehrini ve ülkesini de yönetebilir. Bu kişinin, yeri geldiğinde yönettiği herkesin sorumluluğunu alması gerekmektedir.
  3. Lider kimse,  kendi benliğini bir kenara bırakıp öncelikle sorumluluğunu almış olduğu kişileri düşünmelidir. Bencilliğe ve egoizme liderlikte asla yer yoktur. Lider kişi, kendi çıkarlarını hiçe saymalı ve gerektiğinde önce kendisini ateşe atmalıdır.
  4. Bütün yönetim biçimlerinde olması gereken yegâne unsur adalettir. Lider olmak aynı zamanda yönetmek olduğundan bir lider her zaman adil davranmalı ve adaletten yana olmalıdır.
  5. İyi bir lider aynı zamanda iyi bir temsilcidir. Her durumda öne çıkıp sorumluluğunu almış olduğu kimseleri veya herhangi bir şeyi temsil etmesini iyi bilmelidir.
  6. Bir lider her zaman çok yönlü düşünmelidir. Herhangi bir durumda hem sorumluluğunu almış olduğu kişileri düşünmeli, hem adaleti sağlamalı hem de topluma fayda gözetmelidir. Tüm bunların aynı zaman diliminde yapılabilmesi için analitik düşünmek ve analiz yapmak şarttır.
  7. Liderler daima korumacıdır. Kişi, etrafındakileri her zaman korumalı ve her durumda onların yanında olmalıdır. Bir lider gerektiğinde elini taşın altına koymalıdır.
  8. Liderlikte liyakat yani güven duygusu çok önemlidir. Etrafınızdakiler tarafından sayılmak ve lider olarak görülmek istiyorsanız her zaman güvenilir bir kimse olmak zorundasınızdır.
  9. Mücadeleci olmak, iyi bir liderde bulunması gereken özelliklerin başında gelir. Her durumda yılmadan mücadele etmek ve sorumluluğunu almış olduğu kişilerin yararına çalışmak bir liderde bulunması gereken en önemli vasıflardandır.

Eğer iyi bir lider olmak istiyorsanız, her şeyden önce iyi bir insan olmalısınız. Daha sonra saymış olduğumuz tüm bu vasıflara uymalısınız.

Bir Cevap Yazın