ISO belgesi nedir?

Başta elektrik ve elektronik mühendisliği konuları olmak üzere teknik ve teknik dışı tüm alanlardaki uluslararası standartların belirlenmesini sağlayan İSO belgesi, çalışmaların önceden belirlenen bazı kalite standartları doğrultusunda yapılmasını sağlar. Uluslararası Standartlar Örgütü(International Organization for Standardization) tarafından yürütülen standartların belirlenmesine yönelik bu çalışmaların geçmişi, örgütün kuruluş yılı olan 1946’ya kadar dayanmaktadır. İsviçre’de bulunan ve adını kenarında bulunan gölden alan Cenevre kentinde 1946 yılında kurulan Uluslararası Standartlar Örgütü, bu tarihten itibaren gelişen teknolojileri yakından takip etmiş ve dünya genelinde belirli bir standart dahilinde üretim yapılması için faaliyet göstermiştir.

Günümüzde Uluslararası Standartlar Örgütü’ne üye olan toplam ülke sayısı 160’ı geçmiştir. İSO belgesi olarak adlandırılan standartların saptandığına dair yeterlilik sertifikası, örgüte üye olan milli birimler tarafından verilir. Organizasyona üye olan her ülke öncelikle kendi milli birimi oluşturur ve bu örgüt de standartların belirlenmesi konusunda otorite haline dönüşür. İSO belgesi konusunda yetkili olan tek organizasyon olan İSO milli birimleri, standartların belirlenmesine yönelik ülke içindeki tüm çalışmaları koordine eder. Ayrıca Uluslararası Standartlar Örgütü üyesi olan tüm ülkeler, organizasyon içinde farklı bir organ tarafından temsil edilmektedir.

İSO belgesi verilmesine yönelik yürütülen faaliyetler, son derece kapsamlı ve yeni gelişmelerin yakından takip edildiği süreçler sonunda elde edilen bilginin analiz edilmesiyle belirlenmektedir. Ölçme, yabancı terimlerin farklı dillere çevirisi, adlandırma ve makinelerin teknik özelliklerinin belirlenmesi gibi çalışmalar Uluslararası Standartlar Örgütü’nün yürüttüğü faaliyetlerden yalnızca birkaçıdır. Deney idarecilerinin kullandığı sistemlerin güvenilirliğinin sınanması, üretim bantlarında kullanılan alet ve makinelerin kullandığı malzemelerin incelenmesi ve makine parçalarının yapısına yönelik çalışmalar İSO’nun üstlendiği diğer faaliyetler arasında yer alır. Makinelerin, malzemelerin, sistemlerin ve gelişen teknolojilerle uyumlu hizmet veren üretim süreçlerin ölçülmesine yönelik kapsamlı çalışmalar yapan Uluslararası Standartlar Örgütü, bu tür özelliklerin belirlenerek faaliyet sahasında etkin bir biçimde kullanılmasını sağlar.

Modern gelişmeleri yakından takip eden İSO, standart olarak belirlenen kıstasların çağın ihtiyaçlarını karşılar nitelikte olmayı sürdürmesine büyük özen gösterir. Bu nedenle Uluslararası Standartlar Örgütü tarafından belirlenen İSO Belgesi kriterleri, her beş yılda bir gözden geçirilir ve gelişen teknolojiler doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılır. Uluslararası düzeyde üretilen mal ve hizmetlerin üretim hızını arttırmayı kendine misyon edinen Uluslararası Standartlar Örgütü, ayrıca teknolojik gelişmeler doğrultusunda ekonomik faaliyetlerin işbirliği içinde yapılmasını da amaçlamaktadır. Bilimsel gelişmelerin insanlığın ortam mirası olduğunu savunan İSO, dünyanın farklı bölgelerinde geliştirilmiş dahi olsa tüm yeni teknolojilerin yaygınlaştırılması için de çeşitli çalışmalarda da bulunmaktadır.

Bir Cevap Yazın