İslam’da çocuk eğitimi nasıldır?

İslam dininde çocuğun vatana, millete hayırlı bir evlat olması için anne ve babaya ağır bir mesuliyet yüklenmiştir. Bu mesuliyeti anne ve babanın en iyi şekilde yerine getirmesi, ahrette ve bu dünyada mükafata nail olması için yeterlidir. Kaldı ki iyi bir çocuk yetiştirmek kadar şanlı bir başka mükafatın olmayacağı da açıktır. Ancak İslam dini, bu mükafatında üstünde bir sevap zincirine anne ve babayı dahil eder.islam ve çocuk

Efendimiz s.a.v hadisi şerifinde “Hepiniz bir sürünün çobanı gibisiniz. Çoban sürüsünü koruduğu gibi, siz de evinizde ve emriniz altında olanları cehennem ateşinden korumalısınız. Onlara Müslümanlığı öğretmezseniz, mesul olursunuz” buyurmakta. Bu hadisi şerifte açık olarak çocukların erken yaştan itibaren İslam dini bilgilerinin verilmesi emir edilmiş. Bu emrin tahakkuk etmemesi halinde ise doğacak cezanın anne ve babaya uygulanacağı muhakkaktır.

Anne ve babaların çocuklarını Kuran-ı Kerim öğretmeleri için hocaya göndermeleri halinde, çocuklarının öğrendiği her harf başına anne ve babasının on kere Kabe ziyareti yapmış kadar sevap alacağını yine Efendimiz hadisi şeriflerinde açıklamıştır. Görülüyor ki İslam da çocuk terbiyesi, öncelikle onun İslam dini bilgilerini öğrenmesi ve dine sıcak bir yakınlık kurmasıyla ilgili. İslam ile yetişen bir çocuğun ruhi ve bedeni yapısının disiplin altında olması, hayatı devam ettireceği her yaşta güçlü ve iradeli olmasını sağlar.

İslam çocuk eğitiminde çocukların güzel bir hareketlerinin görülmesi halinde onların mükafatlandırılması esastır. İyi davranışlarının özendirilip, kötü işlerinin tatlı bir dille yanlış olduğunun anlatılması gerekir. Özellikle İslam dini, çocuğun baba ile korkutulması gibi durumları hoş görmemektedir. Baba çocuğu üzerinde etkili olmalıdır ancak, çocuğun korkmasına sebebiyet verecek şekilde davranış baba tarafından sergilenmemelidir.

Çocuğa oyun oynaması için zaman ayrılmalıdır. Anne ve babasının çocuğu çok fazla lükse alıştırmaması uygun olandır. Her istediğinin karşılanması ileride her istediğine ulaşamayınca hayal kırıklığına uğramasına sebep olacak bir durum olur. Nezaket ve hoşgörü çocuklara öğretilmelidir.

Bir Cevap Yazın