İş sağlığı ve güvenliği bölümünün avantajları nedir?

İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü son zamanlarda öne çıkan bölümlerden biridir. Çalışma hayatında meydana gelebilecek her türlü iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili olarak, güncel teknoloji ve bilgi ışığında özel ve kamu sektörüne uzman personel yetiştirmek üzere kurulmuş olan bir bölümdür. Kamu ve özel sektör alanında, yasal olarak zorunlu tutulan bu istihdam alanında öğrenciler çalışma fırsatı bulmaktadırlar.
İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü, teorik ve uygulamalı olarak, günümüzün şatlarına uygun, çağdaş eğitim yöntemleri ile desteklenmekte ve öğrencilerin mesleki alanda yeterli deneyime sahip olabilecek şekilde yetişmelerine olanak vermektedir.
is_sagligi_ve_guvenligi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Avrupa Birliği süreci uyum yasaları çerçevesinde yayınladığı “İş Güvenliği İle Görevli Mühendis veya Teknik Elemanların Görev, Yetki ve Sorumlulukları İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” ile işyerlerinde iş güvenliğinden sorumlu olacak mühendis ve teknik elemanların istihdamını zorunlu kıldığından dolayı iş sağlığı ve güvenliği bölümü mezunlarına olan talep böylece artmıştır.
Bu program ile işletmenin bütün iş güvenliği sorumluluğunu üstlenebilecek bilgi, beceri ve yeteneğe sahip “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği teknikeri” yetiştirmek amaçlanmıştır. Program iş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal mevzuatı takip edebilen, yorumlayan ve mesleki etik kurallara uygun hareket eden iş güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla bütün tedbirleri alabilecek yeterlilikte bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca çalıştığı kurumun risk analizini yapabilen, bu doğrultuda gerekli olan tüm tedbirleri alabilen, iş sağlığı ve güvenliği konusunda duyarlı olan ve gelişmeleri izleyen bireyler yetiştirmektir.

Bir kurumdaki iş sağlığı ve güvenliği uzmanının temel görevlerini şöyle sıralayabiliriz:
1- Yapılan işe uygun olarak İş Güvenliği ekipmanlarının kullanımı hakkında çalışanları bilgilendirmektir.
2- Bir kurumda iş güvenliği eğitimleri ile ilgili planlama ve uygulama yapmak
3- İş sağlığı ve güvenliği konusundaki mevzuatı izleme
4- İş güvenliği alanı ile ilgili, İş Güvenliği teknikerleri, uzmanları, sendikalar ve diğer sivil toplum kuruluşları içerisinde aktif olarak çalışma
5- Acil durumlarda gerekli olan ilk yardım müdahalesi yapmak
6- İş kazalarına karşı alınan önlemlerin yeterli olup olmadığını inceleyerek değerlendirme
7- İşe bağlı olarak meydana gelebilecek meslek hastalıklarının engellenebilmesi için gerekli bütün önlemleri alma
8- İş güvenliği ekipmanlarını tanıma ve kullanma
9- Meslek hastalıkları ve çözüm yöntemleri konusunda bilgi sahip olma
10- İlk yardım ve iş hijyeni konularında bilgiye sahip olma
11- İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol yönetimi ile çevre koruma konularında yeterli bilgiye sahip olma
12- İş sağlığı ve güvenliği alanı ile ilgili bilgi kaynaklarını kullanma
13- İş güvenliği alanında, ahlaki ve mesleki etik değerleri kazanma
14- İş güvenliği ve işçi sağlığı alanındaki gelişmeleri takip edebilmek için bilişim teknolojilerini etkin olarak kullanma
15- İş Sağlığı ve Güvenliği Programı mezunları işletmede iş güvenliğinin sağlanabilmesi için alınması gereken bütün tedbirleri alarak, iş ve işçi güvenliğini koruyacak düzeyde bilgiye sahip olacaklardır.
İş Sağlığı ve Güvenliği Programı’ndan mezun olacak öğrenciler kamu ve özel sektörde yer alan bütün kurum ve kuruluşlarda “İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri” olarak istihdam edilme imkanına sahiptirler.

Mesleğin gerektirdiği temel özellikler şunlardır:
1- Genel ve sayısal yeteneğe sahip,
2- Fen bilimleri alanına ilgili olmak
3- Ayrıntıları algılayabilme yeteneğine sahip olmak
4- Yoğun ve yaygın dikkati güçlü stres altında çalışabilmek
5- Çabuk ve doğru karar verebilmek
6- Tertipli ve düzenli çalışabilen, tedbirli olan biri olmak
7- Sorumluluk sahibi olmak

Programda genel olarak şu dersler okutulmaktadır: Eleştirel Düşünme, Yaratıcılık ve Girişimcilik, Genel Kimya, İş Sağlığı ve İş Güvenliği-I, Makine ve Teçhizat-I, Mesleki Sorumluluk ve Etik, İlk Yardım, İş Hukuku, İş Sağlığı ve İş Güvenliği-II, Kalite Güvencesi ve Kalite Yönetim Sistemleri, Makine ve Teçhizat-II, İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı-I, Ergonomi, İş Yeri Uygulaması, İş Yerinde Risk Analizi ve Metodları, Kimyasal Maddeler ve Tehlikeleri, Meslek Hastalıkları ve İşçi Sağlığı, Acil Durum Yönetimi, İSİG Yönetim Sistemi ve Organizasyonu, İş Hijyeni, İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı-II, Yangın ve Yangından Korunma vb.

Abant izzet baysal Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Artvin çoruh Üniversitesi
Ataşehir adıgüzel meslek yüksekokulu, Atatürk Üniversitesi, Avrasya Üniversitesi, Beykent Üniversitesi, Bilecik şeyh edebali Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi, Celâl bayar Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi, Çankırı karatekin Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Dokuz eylül Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Gedik Üniversitesi, Gediz Üniversitesi, Giresun Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, Işık Üniversitesi
İnönü Üniversitesi, İstanbul arel Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul Esenyurt Üniversitesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi, İstanbul Medipol Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Mevlana Üniversitesi, Namık Kemal Üniversitesi, Niğde Üniversitesi, Nişantaşı meslek yüksekokulu, Okan Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Plato meslek yüksekokulu, Sakarya Üniversitesi, Sinop Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Toros Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Üsküdar Üniversitesi.

Bir Cevap Yazın