İnsanları Etkileme Sanatı Nedir?

İnsanları Etkileme Sanatı Nedir?

            Yıllardır birçok insanın istediği şey, şüphesiz başka insanları etkileme ve onları kontrol altına alma gücüdür. Başkalarını etkileyen ve onlar üzerinde otorite kurabilen insanlar lider konumdadır. Ve bir lider olmayı kim istemez ki? Ayrıca popüler olmak da aynı şekilde insanları etkilemekten geçer.

Yakışıklı veya güzel olmak, zeki olmak, bilge olmak ve zengin olmak gibi insanları etkileyebilecek birçok olgu bulunsa da tüm bunların dışında insanları etkilemek çok farklı ve etkili bir sanattır. Bu sanatı en iyi şekilde icra edenler; insanları yönlendirebilen, fikirlerini hiçbir zorlama olmadan kabul ettirebilen ve toplumun gözdesi olabilen insanlardır. Şüphesiz bu psikolojik gücü elde bulundurmak yaşamı birçok yönden oldukça kolaylaştırır. Aynı şekilde insanları etkilemek, iş ve sosyal hayatta başarılı olmanın anahtarı olduğu gibi insan ilişkilerinin de düzeyli olmasını sağlar.

İnsanları etkileme adına yıllardır birçok bilimsel çalışma yapılmış ve bu bağlamda birçok kitap basılmıştır. Bu konunun bu kadar üzerinde durulması da insanların bu güce ne kadar çok inandıklarını ve verdikleri önemi kanıtlıyor.

Öncelikle doğuştan gelen birtakım ruhsal özellikler, insanları etkilemede önemli bir etkendir. Fakat tüm bu özellikler sonradan da kazanılabilir. Burada önemli olan verilen taktikleri iyi bir şekilde çözümleyebilmek ve yöntemlerin bilinçaltına işlenmesi için düzenli bir biçimde uygulamaktır.

Başlıca İnsanları Etkileme Yöntemleri

  1.    İnsanları etkilemede kişide bulunması gereken en önemli şey özgüvendir. Yeterli özgüvene sahip bir birey bunu kullanarak birçok alanda ön plana çıkar ve benliğini gösterir. Burada anahtar kelimemiz ön planda olmaktır. Unutmayın; Görmediğimiz bir şey bizi etkileyemez. O halde etkilemek için önce görünmek şarttır.
  2.    İletişim kurmak etkileme konusunda bir diğer önemli husustur. Sağlıklı bir iletişim kendimizi daha iyi ifade etmemizi sağlar. Buradaki anahtar kelime ise ifade etmektir. Kendimizi ve anlatmak istediğimiz şeyi karşı tarafa aktaramazsak etkileme gibi bir şansımız da olamaz.
  3.    İletişimin önemli olduğu kadar iletişim şekli de önemlidir. İnsanlar iletişim konusunda 2 parçadan oluşurlar; kabuk ve öz. Burada önemli olan öze yani kişinin benliğine ve hislerine ulaşabilmektir. Birçok insan kabuk bölgesini geçemez. Eğer kabuğa değil de öze ulaşabilirsek etkileme işlemi de aynı doğrultuda başarılı olacaktır. Çünkü insanlar, gerçekleri içinde yalanları ise dışında barındırırlar.
  4.    Bir kapıyı açmak için en kolay ve etkili yol; kilide uygun doğru anahtarı kullanmaktır. Bu durumda karşı tarafa ulaşmak içinse doğru anahtarı kullanmamız lazım aksi halde diğer tüm çabalar bizlere sadece zaman kaybettirir. Doğru anahtarı kullanmak için ise karşı tarafı iyi tanımalı ve onun istek ve beklentilerine karşılık verebilmeliyiz.
  5.    Herhangi bir konuda veya konuşmada samimiyeti bozmadan inandırıcı olmak esastır. Hiç kimse inanmadığı birisinden etkilenemez. Dünyaca ünlü birçok pazarlamacı üstün inandırma yetenekleri sayesinde yükselip insanların güvenç duygularını kazanmıştır.
  6.     Tek bir yöntem herkesin dikkatini çekmek için etkili olamaz. Çünkü herkesin dikkat ettiği konular farklılık gösterir. Bu yüzden kişilerin hassas oldukları konuları belirleyip o konu üzerinden dikkat çekmeye çalışılmalıdır.
  7.    İnsanları etkilemek için kişilerin gözlerinde diğer insanlardan ayrılmalısınız. Fakat burada dikkat edilmesi gerekilen konu; toplumdan farklılaşmak ve dışlanmak arasında çok ince bir çizginin var olduğunu bilmektir. Dışlanan insanlar etkileyici olamazlar. Bu yüzden farklı olmak ile dışlanmak arasındaki dengeyi çok iyi ayarlamak gerekir.

Tüm bu yöntemler gibi insanları etkileme adına birçok yöntem ve taktik vardır. Önemli olan bu taktikleri kişinin kendi içinde, kendi benliğine has harmanlaması ve bu bağlamda geliştirmiş olduğu taktikleri kullanmasıdır. Eğer insanları uzun vadede ve bir çaba sarf etmeden etkilemek istiyorsanız bu taktik ve yöntemler dışarıdan edinip kullandığınız bir şey olmamalı. Tamamıyla size katılıp benliğiniz ile birleşmeli. Aksi takdirde üzerine giydiğiniz garip bir kıyafet gibi sırıtacaktır.

Bir Cevap Yazın