Akustik nedir?

Sesin yapısını inceleyen sesbilimin en önemli alt dallarından biri olan akustik, aslında günümüze dek birçok farklı bilim dalında kavramsal olarak kullanılmış bir kelimedir. Biyolojiden psikolojiye, fizyolojiden mimariye, müzikten konuşmaya birçok farklı alanda kullanılan akustik kavramı , günümüze dek insanoğlunun inceleme yaptığı pek çok bilim dalına etkide bulunmuştur. Bilimsel olarak akustik; katı, sıvı ve gaz formda bulunan maddelerin dalga yayılımlarının ve bu yayılımların fiziksel etkilerinin incelenmesi olarak tanımlanabilir. Akustik ile ilgili incelemelere farklı fazlardaki maddelerin dalga yayılımları dışında gürültüye neden olan titreşimlerin incelenmesi de dahildir.

Medeniyet tarihinin ilk dönemlerinden beri insanoğlunun ilgisini çeken ses ve sesin yayılma özellikleri, bilimsel araştırma yapan birçok insanın üzerinde çalıştığı bir alan olmuştur. Sesin yapısını ve hareketlerini daha iyi anlamak için bilimadamları ilk zamanlarda insanoğlunun nasıl işittiği üzerine çalışmalar yapmıştır. Sonraki dönemlerde farklı maddelerin ses ile nasıl bir etkileşim içine girdiğini inceleyen bilimadamları bu konuda çok daha geniş içerikli çalışmalar yürütmüştür. Mühendisliğin önemli inceleme alanlarından biri haline gelen ses ve maddenin ses ile etkileşim özellikleri, insanların inşa ettiği binalarda dahi mükemmeliyetçi bir yaklaşım açısıyla kullanılmıştır.

İnsanlar üzerinde yapılan ve akustiğin mekaniğini anlamaya yönelik tüm çalışmalar, insanoğlunun “gürültü” olarak tanımladığı yüksek sesten rahatsız olduğunu ortaya çıkartmıştır. Günümüzün modern mühendisliğinde dahi yapılan çalışmalar, akustiğin kullanılarak gürültünün azaltılmasına yöneliktir. Zira mühendis tarafından yeni geliştirilen bir icadın çok fazla gürültüye neden olması durumunda, bu icat insanoğlu için kullanılabilir olmayacaktır. Ortamı çok hızlı ve etkili bir şekilde soğutan yeni bir klima sistemi icat edilse bile bu yeni nesil klima çok fazla gürültü ile çalıştığı sürece insanlar tarafından kullanılmayacaktır. Akustik ile mühendislik arasındaki bu ilişki, yeni icatların insanlar tarafından tercih edilmesini sağlayan “sessizlik” özelliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmasına neden olmuştur.

Sesi soğuran yeni materyaller icat eden insanoğlu, gürültü kaynağından çıkan ses dalgalarının insan kulağını daha az etkilemesini sağlamıştır. Evde otururken çok fazla gürültü gelen bir odanın kapısını kapatmak dahi, kapıyı bir akustik soğurucu olarak kullanmak demektir. Akustiğin inceleme alanlarından biri de çoklu yankıdır. Müzik salonlarının inşa edilmesinde dikkat edilen özellikler arasında yer alan çoklu yankı, akustiğin iyi yönetilmesi ile insan kulağını rahatsız etmeyecek mimari tasarımlar geliştirilmesini sağlar. Reverberasyon olarak tanımlanan teknikler ile ses dalgalarının istenilen şekilde yönetilmesi, sesin insanı rahatsız etmeyecek şekilde dağılmasını sağlamaktadır.

Bir Cevap Yazın