İnsanlar depresyona neden girer?

İnsanlar depresyona girdiklerinde bunun hiç sebebini merak ederek araştırma yapma, başından geçenleri irdelemek gibi davranışlara girmezler. Depresyon son derece karmaşık bir yapıya sahip olan rahatsızlıktır. Oluşması pek çok sebebe dayanabilir. Bu sebepler arasında başka bir yere taşınma, sevdiklerin ölümle kaybedilmesi, geçirilen ciddi bir rahatsızlık sayılabilir. Bazı insanlar ise genetik olarak buna yatkınlıktan dolayı depresyona girebilir. Birde depresyona girmiş ve sebebi bilinmeyen üzüntü halinde olan ve yalnızlık çeken kişiler vardır. Depresyon birçok etkenin neden olduğu, öncelikle bu sebeplerin belirlenmesi ve bunlara uygun tedavi şeklinin belirlenmesi ile ortadan kaldırılacaktır.

Depresyona sebep olan etkenler nelerdir?

depresyon

  • İstismar: Geçmişte yaşanan fiziksel, duygusal ve seksüel istismarlar ileri dönemde depresyona sebep olabilir.
  • Belirli medikasyonlar: Bazı rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar depresyon riskini arttırır.
  • Çatışma: Arkadaşlarla ve aileyle olan çatışma ve anlaşmazlıklar depresyona neden olabilir.
  • Ölüm veya kayıp: Çok sevilen bir kişinin kaybedilmesi sonucunda duyulan üzüntü ve elem depresyon riskini arttıran etkenlerdendir.
  • Genetik yatkınlık: Ailede kalıtımsal olarak depresyon rahatsızlığının olması, kişiyi buna yatkın hale getirir. Depresyonun genetik bağı araştırmalarla saptanmıştır. Depresyon etkisindeki kişilerin kardeşleri, çocukları, ebeveynleri depresyona yatkındır.
  • Majör olaylar: Yeni bir iş değişikliği, evlenmek, mezun olmak gibi olaylar bile depresyona girilmesine sebep olabilir.
  • İş kaybı, taşınma ve çevre değişikliği: işin kaybedilmesi ve gelirde düşüklük olması, yaşanan çevrenin taşınmayla değişimi depresyona yatkınlık oluşturur.
  • Diğer kişisel nedenler: Sosyal çevreden kendini soyutlamış kişiler, ciddi bir hastalık geçirilmesi, uyuşturucu ve madde bağımlılığı gibi nedenler kişiyi depresyona sürükleyebilir. Bazı insanlarda kronik hastalıklar depresyona neden olabilir. Uzun süren hastalıklar arasında diyabet, böbrek rahatsızlıkları, AIDS, MS gibi hastalıklar kişide depresyona sebep olabilir.

Depresyon ve keder arasındaki bağlantı nedir?

Keder insanlarda kayba karşı verilen bir reaksiyondur. İnsanlarda kedere sebep olan kayıplar arasında sevilen bir kişiden ayrılmak, sevilen bir kişinin ölümü, yalnız kalmak, emekli olmak gibi nedenler sayılabilir. Herkesin kederi yaşadığı, ancak herkesin depresyonu geçirmediği söylenebilir. Çünkü herkes kederle farklı şekillerde başa çıkmaktadır. Herkesin kendine özgü duygularla başa çıkma özelliği vardır.

Bir Cevap Yazın