Anestezi bölümü iş avantajları nelerdir?

Hemen hemen ülkemizdeki birçok üniversitede gerek 2 yıllık önlisans programı ve gerekse 4 yıllık lisans programı olarak açılmış olan bir bilim dalıdır. Anestezi programı genel olarak yardımcı eleman yetiştirmektedir. Anestezi programının temel amacı, anestezi uzmanı denetimindeki hastanın ameliyatta hazırlanması, entübasyonu, ameliyat sırasında takibi, ameliyat sonrası uyandırılması ve stabil hale gelinceye kadar hastanın takibini yapmaktan sorumlu elemanları yetiştirmektir.
anestezi
Anestezi Programında temel bilimler dersinin yanı sıra Anestezi, Sterilizasyon Esasları ve İlaç Uygulamaları gibi mesleğe özellikli dersler verilmektedir. Birçok üniversşitedeki anestezi programında anestezi ı, anestezi ıı, anestezi ııı, anestezi ıv, hastalıklar bilgisi – ı, hastalıklar bilgisi – ıı , biyomedikal teknoloji – ı , meslek etiği anatomi, fizyoloji, ilkyardım, bilgisayar kullanımı, halk sağlığı, atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi ı, atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi ıı, farmakoloji, tıbbi terminoloji, sterilizasyon esasları ve yöntemleri , anestezi temel bakım ilkeleri – ı, temel biyokimya , psikoloji ve davranış bilimleri, deontoloji ve tıbbi etik, sağlık hizmetleri yönetimi, enfeksiyon hastalıkları, uygulamalı anestezi reanimasyon, genital sistem ve embriyoloji, üreme sağlığı ve cinsellik gibi dersler okutulmaktadır.

Sağlık sektöründe son derece büyük olan eleman açığının kapatılmasına yardımcı olacak anestezi teknikeri yetiştirmek 2 yıllık önlisans programının ana hedefidir. Günümüzde teknolojinin gelişimi ve kullanımı dünyada büyük bir kültürel değişim başlattı. Pratik oluşturma, gençlerin kimlik arayışı ve bir gruba ait olma ihtiyacını karşılayan üniversite düzeyde eğitim, yaşamın vazgeçilmez bir parçasıdır. Değişen ve gelişen toplumsal ihtiyaçlar, iş sahibi olma endişesi, işe yarama duygusu hissetme ve sağlıklı bir gelecek kurmak gereksinimlerini karşılamak için anestezi programları gerek donanımlı öğretim elemanları ve kaliteli eğitimi ile gerekse fiziksel altyapı ve üniversitelerin uygulama alanları ile çağdaş, entellektüel, bilimsel bilgi ve beceriyi yakalayabilme imkanı sağlıyor.

Anestezi programını okumak isteyen öğrencilerin, biyoloji ve fen derslerine ilgi duyması dikkat, titizlik ve sorumluluk gibi özelliklere sahip olması gerekmektedir. Derslerde uygulamalar büyük yer tutar ve ayrıca staj uygulaması yapılır. Anestezi programı mezunu, her türlü ameliyatlarda hastanın narkoz uygulaması (uyutulması) için gerekli olan tıbbi yöntemleri, anestezi uzmanının önerileri doğrultusunda uygular. Yasal olarak yanında anestezi uzmanı olmadan anestezi uygulaması yapamaz. İşte bu noktada 4 yıllık anestezi mezunu dediğimiz anestezi uzmanları devreye girmektedir.

Cerrahi Bilimlerin vazgeçilmez unsuru olan anestezi uygulamasında, anesteziste yardım edecek, ortamın hazırlanması, ekipmanların kullanılması, bakımı ve bir sonraki uygulama için hazır tutulması sorumluluklarını üstlenmesi, ameliyathane, reanimasyon, acil servis ortamındaki çalışma koşulları laboratuvarlarda bizzat öğrencilere açıklanmakta ve öğrenci birebir simülatörlerde uygulama yapmaktadır.
Anestezi önlisans programını bitiren bir kimseye Anestezi Sağlık Teknikeri” unvanı verilir. 4 yıllığı bitiren ise anestezi uzmanı unvanı almaktadır.

Sağlık kurum ve kuruluşlarının Anesteziyoloji ve Reanimasyon Üniteleri’nde hastaların ameliyata hazırlanmasında, anestezi ve reanimasyon uygulanmasında, reanimasyon kliniğinde ve hasta tedavisinde çalışacak olan anestezi teknikerlerinin, etkin ve verimli bir sağlık hizmetinin sunulması sırasında kullandıkları anestezi bilgisinin yanında tıbbi alanda kullanılan belgeleri iyi tanımaları, sağlık kurumları yönetimi hakkında bilgi sahibi olmaları ve hasta, hasta yakınları ve diğer sağlık çalışanlarıyla etkili iletişim kurabilme becerilerinin olması gerekir.
Anestezi teknikeri devlete, üniversitelere ya da özel kişilere ait hastanelerde çalışma imkanına sahiptir.. Bu alanda yetişmiş elemanına ülkemizde büyük ihtiyaç olduğundan mezunların hemen iş bulmaları mümkündür.

Nişantaşı Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Beykent Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Bezm-i Alem Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi ,Başkent Üniversitesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Turgut Özal Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Nişantaşı Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi, Ufuk Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Bülent Ecevit Üniversitesi, Üsküdar Üniversitesi, Avrupa MYO, Marmara Üniversitesi, İstanbul Bilim Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Acıbadem Üniversitesi, Şifa Üniversitesi, R.T.E Üniversitesi, Mustafa Kemal Üniversitesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, Biruni Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Avrasya Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Kapadokya MYO, Atatürk Üniversitesi, Okan Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul Bilim Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Avrupa MYO, Mersin Üniversitesi, İstanbul Medipol Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, İstanbul Esenyurt Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi, Toros Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Kafkas Üniversitesi, Fatih Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Girne Amerikan, İstanbul Medipol Üniversitesi, İstanbul Arel Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, U.A. Kıbrıs Üniversitesi, Beykent Üniversitesi üniversitelerinde anestezi bölümü bulunmaktadır.

Bir Cevap Yazın