İmalat / üretim mühendisliği nedir?

imalat/üretim mühendisliğiModern teknolojinin gelişimi ile makinelerin de dur durak bilmeden gelişmesi sonucunda klasik makine mühendisliğinin kapsamı da oldukça genişlemiştir. Makine dendiğinde bilgisayar yazılımları dahil olsun olmasın birçok farklı sistem akla geldiğinden belirli alanlarda uzmanlık ve bunun için de bu alanla ilgili klasik makine mühendisliğinden çok daha kapsamlı bir eğitim alınması gerekmektedir. Makine mühendislerinin gelişen teknoloji sonucunda ihtiyaçlarının artması neticesinde ortaya çıkan bir dal olan imalat/üretim mühendisliği; kağıt üzerindeki ve bilgisayar ekranındaki taslakların en düşük maliyet ile en hızlı ve en kaliteli olacak şekilde üretilmesine yönelik çalışmaları içerir. Tasarlanan yeni ürünlerin veya mevcut ürünlerin geliştirilmesini sağlayan yeni projelerin hayata geçirilmeden önce üretim maliyetlerinin asgari seviyeye indirgenmesini sağlayan imalat mühendisliği, bu sayede ilgili ürünün hem üretici hem de tüketici açısından azami fayda sağlaması için kapsamlı çalışmalar yapar.

Son derece geniş bir inceleme alanına sahip olan imalat mühendisliği, çok fazla bileşenin hesaba takılması ve tüm bu bileşenlerin bir araya getirilerek somut bir ürüne dönüştürülmesi gibi önemli bir görevi üstlenir. Seri üretime geçilecek ve belki de milyonlarca lira harcama yapılacak bir ürünün sorunsuz, hızlı ve kaliteli bir biçimde imal edilmesini sağlamak için gereksinim duyulan imalat mühendislerinin özellikle endüstri tesislerinde çok kritik bir görevi yerine getirdiği aşikardır. Büyük bir sorumluluğun altına girilmesi manasına gelen imalat mühendisliği sayesinde soyut halde olan ürünler işletme için sonradan herhangi bir sorun yaşanmasına sebebiyet vermeden somut hale getirilebilir. Bu da ticari işletmenin belki de kaderini belirleyebilecek kadar önem arz eden bir konu olduğundan, üretim mühendislerinin işletmelerdeki kilit çalışanlardan biri olması söz konusudur.

Yönetim becerilerinin büyük önem kazandığı bir mühendislik dalı olan üretim mühendisliği ayrıca modern teknolojinin kullanıldığı üretim sistemleri konusunda da geniş bir bilgi sahibi olunmasını gerektirir. Birçok endüstri tesisi için önemli bir gereksinim ve çoğu zamanda bir zorunluluk olan bu konuda kapsamlı çalışmalar yapan üretim mühendisleri, işletmenin asgari maliyet ile azami kazanç sağlaması için de kritik bir rol üstlenir. Bunlar dışında üretim teknikleri ve hammaddeler hakkında da bilgi sahibi olunmasını gerektiren imalat mühendisliğinin konusu bahsi geçtiği üzere oldukça geniştir. Üretim bandında “ürünün imalat süreci öncesinde” karşılaşılabilecek sorunları önceden tahmin etmesi ve öngörüleri doğrultusunda bu sorunların “oluşmadan” engellenmesi için önlemler alan üretim mühendisleri, bu sayede işletmenin son anda karşılaşabileceği ve ağır bir maliyeti olan problemlerin de yaşanmadan önlenmesini sağlar.

Bir Cevap Yazın