Proletarya nedir?

Toplumda yer alan sosyal sınıfları tanımlamak için kullanılan bir ifade olan “proletarya”, 19. yüzyılın başlarından itibaren Karl Marx ile birlikte

Devam