Mit nedir?

Çoğu insan tarafından efsane kelimesiyle eşanlamlı olarak kullanılan mit, doğrudan mitolojiyi ilgilendiren ancak mitolojinin de temel kaynağı olmayan halk hikayesidir.

Devam

Mitoloji nedir?

Mitoloji kelimesi Eski Yunan dilinde “geçmişte söylenenlerin yeniden dillendirilmesi” manasına gelmektedir. Ancak günümüzde mitoloji kelimesi daha ziyade “efsane” kavramıyla ilişkilendirilir

Devam