Mitoloji nedir?

Mitoloji kelimesi Eski Yunan dilinde “geçmişte söylenenlerin yeniden dillendirilmesi” manasına gelmektedir. Ancak günümüzde mitoloji kelimesi daha ziyade “efsane” kavramıyla ilişkilendirilir

Devam