Boşanmanın eşler ve çocuklar bakımından hukuki sonuçları nelerdir?

Boşanma kararıyla birlikte eşlerin evliliği kesin olarak son bulur ve “evli “olmaktan çıkarak “boşanmış” kimliğini kazanırlar. Günümüzde bu nitelik, kimlik

Devam