II. Viyana Kuşatması nedir?

I.Viyana Kuşatması ile II. Viyana kuşatması arasında Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında birçok mücadele olmuştur.Bu mücadelelerde iki tarafında kazançlı çıkmadığı görülmektedir. 1648 yılında imzalanmış olan Vestfalya barış antlaşması ile Avrupa’daki 30 yıl savaşları son bulunca Avusturya iç birliğini sağlamlaştırmaya, ekonomisini güçlendirmeye çalıştığı için komşuları ile çatışmamaya özen göstermiştir. Osmanlı imparatorluğu ise uzun bir karışıklık döneminden sonra Köprülü ailesinin yönetiminde düzeni sağlamış, yeniden güçlü bir devlet olma yolunda önemli aşama kaydetmiştir.

II.Viyana Kuşatması’na sebep olan savaş Osmanlı –Avusturya münasebetlerinde her zaman büyük önem taşımış olan Macaristan yüzünden çıkmıştır. Avusturya egemenliği altında yaşayan Macarlar 1680 yılında İmre Thököly liderliğinde ayaklanmışlardı. Osmanlıların Orta Macaristan kralı olarak tanıdıkları İmre Thököly IV. Mehmed’den de yardım istemiştir. Osmanlılar bu isteğe uyarak Avusturya’nın elindeki bazı Macar kalelerini almıştır. Buraların idaresini İmre Thököly’e vermişlerdir.ayaklanmanın geniş bir alana yayılmasından çekinen Avusturya Osmanlı Devleti’ne barış önermişsi de elde edilecek askeri bir başarının durumunu daha da güçlendireceğine inanan Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa savaşı devam ettirmeye karar vermiştir. Avusturya’nın yenilmekten korktuğu için barış isteğine IV. Mehmed’i inandıran Kara Mustafa paşa 1 nisan 1963 yılında 200 bin kişilik bir ordu ile Edirne’den yola çıkmıştır.

6 Mayıs’ta Belgrad’a gelen ordunun asker sayısı Kırım Hanı Murad Giray’ın İmre Thököly’nin Erdel Beyi’nin Eflak ve Boğdan voyvodasının ve Budin Beylerbeyi İbrahim Paşa’nın komutasında bulunan birliklerin katılması ile 350 bine çıkmıştır. 27 Haziran’da İstolni-Belgrad’da toplanan savaş meclisinde Kara Mustafa Paşa diğer komutanların önce çevredeki kalelerin alınıp akınlar ile Avusturya ordusunun yıpratılmasından sonra Viyana üzerine yürünmesi yolundaki önerisini kabul etmemiştir. Kara Mustafa paşa papanın liderliğinde gerçekleşen Avusturya-Lehistan ittifakına başka Avrupa ülkeleri de katılmadan Viyana’yı ele geçirmek istiyordu.Bu hedef doğrultusunda ilerleyişini devam ettiren Osmanlı ordusu 14 Temmuz’da Viyana önlerine varmış ve kuşatmaya başlamıştır.

İki aya yakın süren kuşatma sırasında Osmanlı ordusu şehrin ön savunma düzenini meydana getiren tabyaları tek tek ele geçirmiştir. 4 Eylül’de açılan bu gedikten yapılan saldırı harekatı başarısızlık ile sonuçlanmıştır. Şehri savunan birlikler de zaman zaman girişmiş oldukları harekatla Osmanlı ordusuna bir hayli kayıp verdirmişlerdir. Bu arada Lehistan Kralı Jan Sobiesky komutasındaki büyük bir Hıristiyan ordusunun Viyana’ya doğru ilerlemekte olduğu haberi ulaşmıştır. Kara Mustafa paşa bu düşman ordusunun Tuna Nehri’ni geçişini önlemek ile Kırım Hanı Murad Giray’ı görevlendirmiştir. Ancak Murad Giray bu emri yerine getirmemiş ve Tuna Irmağı’nı aşan Jan Sobiesky hızlı bir şekilde Viyana şehrine ilerlemeye başlamıştır. Kara Mustafa Paşa’da yeni bir savaş düzeni alarak hazırlıklarını yapmıştır. 12 Eylül günü Viyana yakınlarındaki Alaman Dağı denilen yerde karşılaşılan iki ordu arasında şiddetli bir muharebe yaşanmıştır. Viyana’yı savunan birliklerinde saldırıya geçmesi ile iki ateş arasında kalan Osmanlı ordusu akşama doğru yenilgiyi kabul etmiştir. Osmanlı ordusu çekilmekte iken ağır kayıplar vermiştir. Budin’e varan Kara Mustafa paşa düşmanın izleme harekatına karşı bazı önlemler almışsa da bir çok kale elden düşmüştür. Yalnız Budin beylerbeyi Kara Mustafa paşa Ciğerdelen Savaşı’nda Jan Sobiesky’nin birliklerine ağır kayıplar verdirtmiştir.

II.Viyana Kuşatması Osmanlı İmparatorluğu’nun Avrupa ilerleyişinin onu olmuştur.

Bir Cevap Yazın