İflas erteleme nedir?

iflas ertelemeİflas erteleme; koşulları Türk Ticaret Kanunu kapsamında düzenlenen, mali durumu sıkıntıya girmiş, borca batık firmaların, durumlarını düzeltebilmesi ve sermayelerini koruyabilmesi için asliye mahkemeleri kararı ile temin edilen yasal koruma süresidir. Bu süre kapsamında firma kamu alacakları da dahil olmak üzere hiçbir yaptırıma maruz bırakılamamakta, takip işlemleri durmakta, yeni takipler de başlatılamamaktadır.

Mali durumu bozulan, alacaklıların baskısı altında bunalan firmalar, bilançolarının borçlarını ödeme gücüne sahip olduğu, ancak bir süre alacaklıların taleplerinin askıya alınması gerektiği, bu süreçte kendi faaliyetleri ile alacakları ödeme gücüne yeniden ulaşabileceği kanaatini içeren iyileştirme planını mahkemeye iletmesi ile süreç başlar. İlk etapta mahkeme tedbir kararı alır. Tedbir kararı ile kayyum ataması da gerçekleşir. Tedbir kararı devam ederken devlet eliyle atanan kayyumlar firmanın durumunu analiz ederler ve firmanın ileri sürdüğü gerekçelerin doğru olup olmadığı, iflas erteleme ile firmaya süre kazandırılır ise faaliyetlerini devam ettirip, mali durumunu düzeltebileceği ümidinin olup olmadığını değerlendirirler ve mahkemeye bir rapor eşliğinde bu değerlendirmelerine ilişkin sonuçları beyan ederler.

Tedbir kararı kanaat tam oluşana kadar devam eder, bu süre içinde görülen duruşmalar da tedbir kararı ötelenir. Nihai duruşmada mahkeme kayyum görüşlerini baz alarak firmanın iflas erteleme talebini kabul ya da ret eder. İflas erteleme kabul edilir ise; mahkemenin iflas erteleme için belirlediği süre boyunca firmaya karşı tüm davalar ve takipler askıya alınır. Yeni davalar açılamaz, takipler devam ettirilemez. Firma, bir nevi devlet koruması altına alınır. İflas erteleme süresince firma mahkemeye beyan ettiği iyileştirme planını uygulayarak borca batıklık durumundan çıkmaya çalışır. İflas erteleme süresi sonunda ise firmanın ya ifla ettiği, ya da iflas ertelemeden çıktığı açıklanır.

Suistimal edilmediği sürece iflas erteleme; hem firmalar, hem de firmalardan beklenti içinde olanlar açısından önemli ve yararlı bir yasal yapıdır.

Bir Cevap Yazın