İç göç nedir, sebepleri ve sonuçları nelerdir?

İç göç: Bir ülkenin sınırları içerisinde, bir bölgeden başka bir bölgeye yapılan göçlere verilen isimdir. Ülkemiz içerisinde meydana gelen iç göçler genel olarak köy ve kasaba gibi kırsal alanlardan şehir merkezlerine doğru yapılmaktadır. Yine ülkemiz içerisinde en çok göç veren ve haliyle nüfus kaybı yaşayan bölgelerimizin başında, kırsal nüfusu en fazla olan Karadeniz Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi gelmektedir.

Bu yapılan göçler, göç eden kişilerin amaçları doğrultusunda farklı sürelere sahip olabilir. Bazı göçler kalıcı iken, bazıları da mevsimlik yahut geçicidir. Örneğin; Antalya’ya turizm sektöründe çalışmak için giden bir kişi mevsimlik göç eden grup içerisinde değerlendirilir. Ancak İstanbul’da sanayide çalışmaya giden ve burada kendine bir düzen kuracak olan kişi kalıcı göç eden grup arasında değerlendirilir.

icgoc

Ülkemizde gelişmiş olan bölgelerimiz oldukça fazla göç alır. Özellikle sanayinin gelişmiş ve haliyle iş olanaklarının fazla olduğun şehirlerimiz her sene artarak daha fazla göç alır. Bu şehirlerin başında İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Bursa ve Eskişehir gelir. Biraz evvel yukarıda bahsetmiş olduğumuz mevsimlik göçlerin bir kısmı turizm için yapılabilirken, önemli bir kısmı da tarımsal faaliyetler amacıyla gerçekleştirilir. Bunu bir örnekle kuvvetlendirmek gerekirse; Çukurova pamuk tarımı için, Doğu Karadeniz ise fındık ve çay tarımı için her sene fazla fazla işçi göçü alır. Bununla beraber eğitim, yaylacılık ve inşaat faaliyetlerinde çalışmak amacıyla da mevsimlik göçler yapılabilir.

Kırsal alandan kentsel alana yapılan göçlerin sebeplerine bakacak olursak; miras yolu ile tarım arazilerinin parçalanması ve küçülmesi en baş etkendir. Buna, iklim şartlarının ve yer şekillerinin elverişsizliği; tarımda makineleşmeye gidilmesi sebebiyle işçi gücüne duyulan ihtiyacın azalması; kırsal alanlardaki eğitim ve sağlık hizmetlerinin yetersizliği ilave edilebilir.

Tüm bunların sonucunda görüyoruz ki ülkemizde iç göç en fazla kırsal alandan kentsel alana doğru yapılır. Kentsel alanlarda en fazla göç alan bölgelerimiz Marmara ve Ege Bölgeleridir. Göç veren illerimizde; doğum oranı oldukça yüksek, iş imkanları kısıtlı ve kırsal nüfus oranı fazladır. Göç alan illerimizde ise; enerji, ısı ve su tüketimi, çarpık kentleşme ve nüfus yoğunluğu fazladır.

Bir Cevap Yazın