Hz. Süleyman kimdir?

Hz. Süleyman İsrailoğullaırnın peygamberi olup Hz. Davud’un oğludur. Hz. Süleyman hayatına dair bilgiler Kutsal Kitap’ın Eski Ahit kısmında bulunmaktadır.
İsrailoğullarının en büyük hükümdarı sayılan v babasından, sınırları Mısır’dan Fırat Nehri’ne kadar uzanan güçlü bir krallık devralmıştır. Karşıt olanları sindirerek bölgede bulunan pek çok kralın kız kardeşi ya da kızı ile evlenip dostluklar kurmuş ve böylece konumu güçlendirmiştir. Hz. Süleyman ticarete de son derece önem veren biridir. Onun döneminde Mezopotamya ile Filistin arasındaki yollarda düzenli olarak ticari seferler başlamıştır. Çeşitli yerlerde koloni kentler inşa edilmiştir. Filistin limanlarından Akdeniz’e yayılan geniş bir ticaret ağı oluşturmuştur. Başkent Kudüs başta olmak üzere yeni yapılarla her yeri donatmıştır. Etrafı surlar ile çevrili Museviler’in ilk büyük tapınağı da bugün Mescid-i Aksa’nın bulunduğu yerde v döneminde yapılmıştır.

Hz. Süleyman zamanında 12 kabileden oluşan İsrailoulları güçlü bir merkezi yönetim altında birleştirilmiştir. Ülkesini her ay bir bölgenin çeşitli sorumluluklarını üstlendiği 12 yönetim bölgesine ayırmıştır. Ancak ağır vergiler koymuş olması ve halkı yapı işlerinde zorla çalıştırmış olması büyük hoşnutsuzluğa sebep olduğu gibi kendi kabilesi Yahuda’yı kayırmış olması ondan sonra başa geçen olu Rehoboam zamanında ülkenin İsrail ve Yahuda olarak ikiye bölünmesine sebep olacak süreç başlamıştır.

Hz. Süleyman hayatı üstüne efsane özelliğine sahip bir çok öykü anlatılmaktadır. Bunlardan en ünlü olanı Seba melikesi Belkıs ile ilgili olanıdır. Hz. Süleyman ününü duyan Belkıs onu görmek için Kudüs’e gitmiştir. Sormuş olduğu zor sorular ile Hz. Süleyman’ın peygamberliğini sınar, vermiş olduğu cevaplar Belkıs tarafından çok beğenilir ve Belkıs sarayın görkemine hayran kalır. Bu hikaye Hıristiyanlar ve Museviler arasında çeşitli eklemeler yapılarak çeşitli biçimlerde anlatılmaktadır. Museviler Habeşistan kraliçesi kabul etmiş oldukları Belkıs’ın Hz. Süleyman ile evlendiğini ve bu evlilikten Makeda adlı bir erkek çocukları olduğunu ileri sürerler. Habeşistanlılar da bu hikayenin doğruluğuna inanmakta olup hükümdar soylarının Menelik adını verdikleri Makeda’dan gelmiş olduğunu kabul ederler.

Hz. Süleyman Belkıs ile olan münasebeti Kur’an’da da yer almaktadır. Kur’an’a göre Hüdhüd adlı kuş Hz. Süleyman’a Seba ülkesinde bir kadın hükümdar olduğunu onun ve halkının güneşe taptığını bildirir. Bunun üzerine Belkıs’a Hüdhüd ile bir mektup gönderen Hz. Süleyman onu Tanrı’ya inanmaya davet etmiştir. Çağrısının cevapsız kalması üzerine Seba ülkesine karşı sefere çıkmaya karar verir. Kraliçe Belkıs bunu haber alınca Hz. Süleyman ile görüşme üzere Kudüs’e hareket eder. Bu arada her şeyi önceden görüp önlemini alması ile ünlü olan Hz. Süleyman’ın veziri Asaf, Belkıs’ın tahtını Kudüs’e getirir. Belkıs sarayın tabanı cam döşeli salonuna girince yeri su ile kaplı sanarak eteklerini toplar. Aslında Belkıs’ı burada kabul etmek ile ona gerçek olanla gerçek olmayan arasındaki farkı kavrayamadığını göstermek istemiştir. Durumu anlayan Belkıs Hz. Süleyman’ın gücüne inanır ve ona imat etmeye başlar.

Hz. Süleyman’ın doğa üstü yetenekleri olduğu da anlatılmaktadır. Kuşlarla karıncalarla konuşur, cinlere laf geçirir, rüzgara, akarsulara, denizlere istediği gibi yön verir, hükmedermiş. Eski Ahit’te bilgeliği ve yöneticiliği üstünde durulur, onun olduğuna inanılan bilgece sözlerin yer aldığı “Süleyman’ın meseleleri” başlığını taşımaktadır. Ayrıca Hz. Süleyman besteciliği ve şairliği ile de tanınmıştır.

Bir Cevap Yazın