Hasan Ferit Alnar kimdir?

hasan ferit alnarHasan Ferit Alnar, Türk Beşleri arasında yer alan ünlü bestecilerden biridir. 1906 yılında yılında doğmuş olup, 1978 yılında vefat etmiştir. Klasik müzik ve batı müziği arasında bir sentez yapmaya çalışmış, batı müziğinde geçerli teknikleri klasik müziğe uyarlamıştır.

Küçük yaşlarda müziğe olan üstün yeteneği kanunla kendini gösterdi. 14 yaş gibi oldukça genç yaşta kanun virtüözü olarak anılmaya başladı. Batı müziğine ve çok sesliliğe geçiş yapabilmek için armoni, kontrpuan ve füg dersleri almaya başlamıştır. İlk beste de 16 yaşında iken bestelenmiştir.

İstanbul Lisesi’nde okuyan Hasan Ferit Alnar, akşamları Darüttalim-i Musiki adlı bir grupla sahneye çıkmakta idi. Aynı grupla yurtdışına gidip geldiği dönemde ünlü besteci, Franz Schreker’in dikkatini çekti. Besteleri uluslararası arenada ilgi görmeye başlayınca o dönem okumakta olduğu mimarlık fakültesinden ayrıldı, devletin verdiği burs ile 1927’de Viyana’ya gitti. Viyana Devlet Müzik Akademisi’nde Joseph Marx’tan eğitimler aldı. Orkestra şefliği eğitimlerini ise Oswald Kabas’tan aldı. 1932 yılında Türkiye’ye döndü. Birçok görevden sonra 1936’da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nda şef oldu. Bir dönem sonra yeniden Viyana’ya gittiyse de ülkeye geri dönüş yapmıştır.

Hasan Ferit Alnar’ın en önemli özelliği klasik müzik çalgılarını batı müziği stillerinde değerlendirmesidir. 1944-1951 yılları arasında bestelediği “Kanun ve Yaylı Sazlar İçin Konçerto” bu anlamda dikkat çeken bir eser olup, Türkiye’de geleneksel bir çalgının solo olarak kullanıldığı ilk eser olma ayrıcalığına da sahiptir. Hasan Ferit Alnar benzer çabayı Halk müziği için de göstermiştir. “Prelüd ve İki Dans” bu çabanın eseridir.

Hasan Ferit Alnar’ın oda ve sahne müziği türündeki eserlerinden bazıları; Fantezi, Süit, Yalova Türküsü, Sarı Zeybek’dir.

Hasan Ferit Alnar’ın film müziği ve geleneksel müzik türündeki eserlerinden bazıları şunlardır; İstanbul Sokakları, Namık Kemal, Halıcı Kız, Kelebek Zabit, On Saz Semaisi, Bayati Araban Peşrev, Bayati Araban Saz Semaisi, Segah Peşrev, Sözsüz Romans.

Bir Cevap Yazın