Hac ziyareti nasıl yapılmalıdır?

hacHac İslam’ın yapılması farz olan beş şartından biridir. Müslümanlarca kutsal sayılan Mekke’deki Kâbe’nin ve diğer kutsal sayılan yerlerin ziyaret edilmesi ve dini vecibelerin yerine getirilmesidir. Hac dinen zengin kabul edilen akıl ve buluğ şartı yerinde olan, her müslümanın yapması gereken, hayatında bir kez orada bulunmaya yükümlü olduğu bir şarttır. Bütün vecibeleri yerine getirip te hac mevsimine erişemeden ölen bir müslüman bu yükümlülükten kurtulur. İslam dini insanlara yapamayacakları yükümlülükleri yüklememiştir.

Hacca gitmek isteyen kişi, helal ve temiz bir kazanç elde etmelidir. Borçları varsa ödemeli, ibadetleri varsa yapmalı, günahlarından tövbe etmeli, ALLAH’tan mağfiret dilemelidir. Kötü söz ve hareketlerden korunmalı, güzel ahlakıyla örnek insan olmalıdır. Yola çıkmadan önce iki rekât namaz kılıp, ailesi, dostları ve komşularıyla vedalaşmalıdır. Kur’an-ı Kerim’de hac ibadetinden bahsedilen Hac suresi yetmiş sekiz ayet olarak gönderilmiştir. Surede ayrıca kıyamet gününden, dehşetinden, kıyamet günü yaşanacaklardan, helak edilmiş eski milletlerden de bahsedilmektedir. Kur’an’ da cehennemin anlatıldığı tahmini olarak yüz on ayet bulunmaktadır. Kur’an-ı Kerim’de cehenneme gidecek müslümanlarda pek çok ayette belirtilmiştir. Kur’an’da cehennem anlatılırken ikab, nar, azap gibi pek çok isimle nitelendirilmiştir. Cehennemin yedi kattan meydana geldiği, her katının kendine has azabı olduğu söylenmiştir. Allah-u Teâlâ’nın, Müslümanlara en güzel hediyesi olan Kur’an’ı Kerim, içindeki ayetler ile yol gösterici olacaktır. Cehennem azabından kurtulmak için bol bol dua etmeli, kurtuluşumuz için yalvarmalıyız. Yasin suresini dualarımızın kabulü için okumaya devam etmeliyiz.

Hal böyle iken, tüm insanların bu geçici dünyada hevesleri uğruna, ahiret hayatını tehlikeye atmalarının akılsızlık olduğunu söyleyebiliriz. İslam’ın tüm gereklerini yerine getirip, Kur’an’da açıkça anlatılan cehennemi kendimize mesken etmeyelim.  Sürekli Yasin dâhil pek çok duayı okuyup af dileyelim.

Bir Cevap Yazın