Güneş nedir?

gunesGüneş, “güneş sistemi” adı verilen düzenin ortasında yer alan en büyük yıldızdır. Güneş; kütlesi ile güneş sisteminin yaklaşık olarak %99’unu teşkil etmektedir. Güneş sisteminin geri kalan kısmını ise irili ufaklı diğer yıldızlar, gezegenler, kuyrukluyıldızlar, asteroitler oluşturmaktadır.

Güneş; sahip olduğu çok büyük enerji potansiyeli ile güneş sistemi içindeki tüm diğer unsurların enerji tedarikçisi durumundadır. Bu unsurlardan biri olan gezegenler içinde yer alan Dünyamız da güneşten aldığı enerji ile yaşamsal koşullarını idame ettirebilmektedir. Bitki dünyası için çok önemli bir fonksiyon olan fotosentez, güneş aracılığı temin edilen gün ışığı sayesinde gerçekleştirilebilmektedir. İklim adını verdiğimiz takvime göre değişen hava koşulları yine güneşin etkisi ile oluşmaktadır. İklimlere bağlı gelişen doğa olayları ise dünya üzerindeki yaşama dair tüm alt yapının oluşmasındaki en önemli etkenlerdir. Tüm bu kritik gelişmeler ve değişimler güneş enerjisi ile mümkün olabilmektedir.

Güneşin fiziki yapısı sıcak ve yoğun gazlardan oluşmaktadır. En fazla miktarda bulunan gaz, %74 civarında bir oran ile hidrojen gazıdır. Hidrojen ve tüm diğer gazların (helyum, vb.) etkisi ile güneş çevresine ısı, ışık, radyasyon gibi salınımlar gerçekleştirmektedir. Dünyamız ile kıyaslandığında güneş oldukça büyük bir yıldızdır, öyle ki güneşin dünyamızdan 109 kat daha büyük olduğu belirlenmiştir. Bu da yaklaşık olarak 1,5 Milyon Km’ye tekabül etmektedir.

Güneş, Dünyaya en yakın yıldız olduğundan ve aradaki bu önemli orandaki fiziki büyüklük farkından dolayı, güneşin dünyamız üzerinde oldukça büyük bir çekim kuvveti oluşturması söz konusu olmaktadır. Dünyanın da kendi etrafında uyguladığı bir çekim kuvveti mevcuttur, ancak güneşin uyguladığı çekim kuvveti dünyanın uyguladığından 28 kat daha büyük bir kuvvettir. Bu çekim gücü nedeniyle de dünyamız güneş etrafında belli bir yörüngede sürekli olarak dönmektedir. Bu dönüşünü bir dünya yılında yani 365 gün 6 saatte tamamlamaktadır.

Güneş ve dahil olduğu güneş sistemi; belli orandaki bilinirlikleri, büyük orandaki henüz bilinmezlik durumunda olan sırları ile her dönem önemli bir araştırma konusu olmuştur. Konu ile ilgili gerçekleştirilen tüm gelişmelere rağmen evrende yer alan sistemler uzay bilimlerinin yoğun mesailer sergilemesine hala imkan vermektedir.

Bir Cevap Yazın