Girişimci kimdir?

Girişimci, üretim elemanlarını (emek, doğa, sermaye) sistemli ve bilinçli olarak bir araya getirerek mal ve hizmet üretimini sağlayan kişidir. Girişimci toplumun ihtiyaç duyduğu ve dolayısıyla talep edilen bir malı veya hizmeti bulup onu üretmeye girişen ve buna öncülük eden kişidir. Girişimci ile müteşebbis aynı anlamdadır.
Girişimci, mal ve hizmet üretiminin yapılması için, üretim elemanlarını en iyi şartlar altında bir araya getiren kişidir. Girişimci başka bir ifadeyle fırsatları gözleyen ve onları bulduğunda her tür riski alarak fikrini gerçekleştirmeye çalışandır. Girişimcilik için fikir üretmek, Ar-Ge yapmak şarttır. Girişimci, bütün riski üzerine alarak, başkalarının ihtiyaçlarını karşılamak için, üretim elemanlarının alımını yapar, bunların bir araya getirilmesini sağlar. Girişimci kâr amacı güder ancak amaç sadece para kazanmak değildir. Girişimci, yönetici demek de değildir.
amerikayi-yeniden-kesfetmek
Girişimcilik ise en basit anlamıyla “kişinin kendi işini kendisinin kurması durumu” olarak tanımlanabilir. Ya da etrafımıza farklı bir bakış açısıyla bakma ve bakarken görüp tespit ettiğimiz fırsatları değerlendirme sürecidir. Ancak girişimciliği net bir tanımın sınırları içine yerleştirmek kolay değildir. İlk kez ortaçağda kullanılan bu sözcüğün ”entreprendere” kökünden geldiği ifade edilmektedir.Bu tanım zaman içinde değişime uğradı, gelişti ve bilhassa 20. yüzyılda daha fazla risk alma, yenilikleri yakalama, fırsatları değerlendirme ve bütün bunların hayata geçirilme süreci olarak değerlendirilmeye başlandı. Girişimcilik yalnızca kişinin kendi işini kurması değil, var olan işini revize etmesi ya da yeni bir sektöre açılması da olabilir. Örneğin, uzun yıllar sektörde olan bir malın üretimine geçilmesi bir girişimcilik örneği değil, fakat sektördeki diğer malı farklılaştırıp sunmak da bir girişimciliktir.

Girişimcilik için üç temel faktör; yetenek, cesaret ve bilgidir. Bir girişimci de bulunması gereken temel özellikler şunlardır:
1. Kendine güven duymalı ve kendisine güvenilen biri olmalıdır.
2. Gerektiğinde geri adım atabilen ve yeniden başlayabilen birisi olmalıdır.
3. Sonuçları değerlendirebilmeli ve mesleki riskleri üstlenebilmelidir.
4. İkna edici olmalıdır.
5. İyi bir gözlemci olmalıdır.
6. Hayal gücü yüksek olmalıdır.
7. Yaratıcı olmalıdır.
8. Cesaretli olmalıdır.
9. Bireysel ve aynı zamanda da toplumsal olmalıdır.
10. İyimser ve fikir sahibi olmalıdır.
11. Sürükleyici ve güdüleyici olmalıdır.
12. Başarı için yönlenmiş olmalıdır.
13. Fırsatlardan yararlanabilmelidir.
14. Yeniliklere açık olmalıdır.
15. İşini seven biri olmalıdır.

Girişimcinin asıl amacı kârdır ancak ne var ki zarar etme riskinin de sahibi girişimcidir. Türkiye gibi inişli çıkışlı ekonomilerde ve her zaman kriz faktörünü de göz önüne alırsak işlerin zarar etme riski de oldukça fazla olur. Girişimci işlerin kötü gittiği zamanlarda bile yılmadan, pes etmeden kriz yönetimi yaparak ayakta kalmayı başarabilmelidir.

Girişimci kendi işinin patronu olmanın yanı sıra işini gerçekleştirirken hem çalışan hem iş veren olmak zorundadır. Girişimci ilk önce işini devam ettirmek zorundadır. Kendi kazancı daha sonra gelir. Girişimci öncelikle işin gereklerini yapmak personeline, hizmet aldığı kuruluşlara, devlete olan ödemelerine önem vermelidir. Kazancı aha geri planda olmalıdır.

Girişimci kendi işini kurarken mutlaka belirli bir düzeyde bilgi ve deneyim sahibi olmalıdır. Sahip olunan bilgi ve deneyimler kendi işini yürütürken hızla bir şekilde artış gösterir. Bilgi ve deneyim işte mutlaka gerekli olan öğelerdir. Zaman içeriisnde iş yürürken bu tecrübeler ve öğrenimler hızlı bir şekilde artar, hata yaptıkça ya da başarıya ulaştıkça tecrübelerin değeri çok daha güçlenir.

Girişimci ekonomiyi canlandırmada oldukça önemli bir role sahiptir. Yeni iş olanakları yaratması, ürün, hizmet ve süreçlerde bir takım yenilikler getirmesi, mevcut işletmeler tarafından karşılanmayan tüketici isteklerini karşılaması girişimciye önemli kılmaktadır. Yenilikçi ve yaratıcı olmak, risk alabilmek, esneklik, önceden görebilmek gibi girişimcilik özellikleri iş yaşamında başarı etkenleridir.

Bir Cevap Yazın