Geriatrik sendromlar nelerdir?

geriatriGeriatrik sendrom yaşı ilerlemiş olan kişilerde sıkça görülen ve yaşam kalitesinin bozulmasına sebep olan morbidite ile mortaliliyi arttıranı klinik durumlardır. Yapılan araştırmalarla 65 yaşın üstünde olan kişilerin % 49,9 oranında en az bir adet geriatrik sendroma sahip olduğunu saptamıştır. Bu yaşlı kişilerde baş ağrısı çekilmesi, uyku problemlerinin olması, düşkünlük gibi çok sayıda etken geriatrik sendrom olarak kabul edilir. Bunların izlendiği yaşlı kişilerin mutlaka tedavi ettirilmesi gerekir. Bu yapılan kişilerin yaşam seviyesini yükseltecek bir etkendir.

Geriatrik sendromlar nelerdir?

  • Üriner inkontinans: Bu durum istemsiz olarak idrar yapma olarak tanımlanan bir sorun olarak yaşlılıkla birlikte artış gösterse de, gerçekte yaşlılığın doğal bir sonucu olarak kabul edilmez. Hastalar için hijyen kaybı, cilt sorunları, bası yaraları, psikolojik olarak sorunlara neden olurken, sosyal açıdan kendini izole etmeye, kendine olan saygıyı ve güveni yitirmeye, düşme riski ve bakım evine yerleştirilme oranının artmasına neden olabilir. Yaşlı kişilerin bakıcılılarında bile bu durum depresyona ve tükenmişlik sendromunun oluşmasına etkili olabilir. Bu sorun evde bakılan yaşlılardan çok, bakım evlerinde bakılan yaşlıları etkilemektedir. Buralarda bakılan yaşlı kişilerin yarısı bu sorunla karşılaşır. Hastanede tedavi gören yaşlılar ise bunu geçici olarak yaşayabilir. Kullanılan bazı ilaçların içeriği bu soruna neden olabilen en büyük etkendir.
  • Bası yaraları: Bu etkiler yumuşak dokuda oluşan hasarla birlikte, uzun süreli basınçla bağlantılı olarak oluşmuş olan lezyonlardır. Basıncın ne kadar sürdüğü ve büyüklüğü lezyonların oluşmasına etkili olur. Vücutta kemiklerin çıkıntılı olduğu yerlerde daha fazla oluşur. Meydana gelen doku hasarına göre sınıflandırılır. Yoğun bakımda tutulan ve ortopedik tedavisi gören yaşlılarda daha fazla olan bir geriatrik sendrom türüdür.
  • Düşmeler: Yaşı 65’in üstünde olan kişilerin üçte birinden çoğu her yıl düşme sorununu yaşar. Bunlar morbiditeyi arttırıcı, yaşam kalitesini bozucu, kırıklara neden olabilen, doku ve kafa travmaları meydana getiren durumlardır. Kaslardaki güçsüzlük, görme sorunları gibi etkenler düşmeyi arttıran etkenler arasında bulunur.
  • Deliryum: Yaygın olarak yaşanan bu geriatrik sendrom, kendini dikkatsizlik gibi etkiyle gösterir.
  • Malnutrisyon: Bakım evlerinde ve hastanede olan yaşlılarda daha fazla yaşanan geriatrik sendromlar içindedir.

Bir Cevap Yazın