Geri dönüşüm nedir?

1 metal içecek kutusunun, geri dönüşümünden elde edilen enerji ile 100 Watt’lık bir ampulün 20 saat çalışacağını, geri dönüşüm yapılmış 1 ton cam atık ile 100 litre petrol tasarrufu yapılacağını ve geri dönüşümü yapılan 1 ton kağıt sayesinde, 17 ağacın hayata devam edebileceğini biliyor musunuz?

Nüfusun hızla artması ve tüketim alışkanlıklarımız nedeniyle, dünyanın doğal kaynaklarını hızla tüketiyoruz. Bu sebeple geri dönüşüm, yer altı ve yerüstü kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlamaktadır. Geri dönüşüm sayesinde, doğal kaynakların kullanımı ve sarfiyatı daha az olmaktadır. Ağaçlarımız, su ve petrol gibi doğal kaynaklar sayesinde, cam, metal, plastik ve kağıtlar pek çok endüstri kuruluşunca mütemadiyen üretilmektedir. Kullandığımız ambalajlar atık hale geldikten sonra, geri dönüşüm yapılarak yeniden hammadde olarak kullanılmaktadır. Böylece doğal kaynaklar daha az kullanılmakta, doğaya ve dünyaya katkı sağlanmış olmaktadır. Geri dönüşümde, malzeme üretiminde yapılan işlem sayısı düştüğünden, enerji tasarrufu da sağlanmaktadır. Enerji ve doğal kaynakların tüketiminin azalması ile ekonomiye katkı sağlanmaktadır. Dış ülkelere bağımlı olduğumuz petrol tüketiminin azalması sağlanacağından, vergilerimiz düşecek ve ekonomimiz daha iyi hale gelecektir. Geri dönüşüm sayesinde çöp sorunu ortadan kalkacak, atıkların taşınması ve depolanması için harcanan, enerji ve yatırım azalacaktır.

Gelecek yıllarda, çocuklarımıza bırakacağımız dünyanın doğal kaynak sıkıntısı çekmemesi için, geri dönüşüme daha fazla önem verilmelidir. Ağaçlar, su ve petrol gibi kaynaklar sayesinde ihtiyaç duyduğumuz her tür ürün üretilmekte ve hayatımızın vazgeçilmez unsurları olmaktadır. Geri dönüşüm sayesinde, bu doğal kaynakların daha verimli ve uzun süre kullanılacağı kesindir. Bu nedenle, ülkemiz ve dünya için geri dönüşümü desteklemeli, bu alandaki yatırımlara hız verilmelidir. Dünya kaynaklarını tasarruflu kullanmayı sağlayan geri dönüşümün, yeni tesislerin kurulması ile yeni iş imkanları yaratacağını da unutmamak gereklidir.

 

 

Bir Cevap Yazın