Gebelikte miyomların olumsuz etkileri nelerdir?

gebelikMiyomlar rahimdeki düz kaslarda gelişen iyi huylu tümörlerdir. Bunlar düz kas dokusu ve bağ dokusu içermektedir. Gebelik döneminde kontrole gelen hastaların yaklaşık % 4 üne miyom tanısı yapılır. Bu tespit yapılırsa kadınların, düzenli bir şekilde takip edilmesi gerekir. Gebelik döneminde miyomun gebeliğe olumsuz etkileri olduğu kadar, gebeliğinde miyomlar üzerinde olumsuz etkisi vardır.

Genetik etkenler ve hormonal durum miyom oluşumunda rol oynar. Kadında olan genetik etkenler, rahim içi dokusunun östrojen ve progesteron hormonlarına karşı vereceği tepkiyi değiştirir. Hormonların artış gösterdiği dönemlerde miyomların büyümesi, bu ilişkiyi destekler. Gebelik döneminde miyomların etkilenme nedeni, artan hormonlar, gebeliğe özgü human koryonik gonodatropin hormonu ve rahimde artan kan akımından kaynaklanır.

Gebeliğin miyomlar üzerindeki etkisi

Gebelik döneminde rahim hücrelerinin büyümesi, ödem meydana gelmesi ve rahmin büyümesiyle birlikte oluşan gerilmeyle miyomlarda büyüme meydana gelebilir. Gebelikte miyomların boyutlarında % 40 kadar değişim olmaz, ancak % 60 kadarında boyutlar değişmektedir. Miyomlarda olan büyüme en çok ilk üç ayda meydana gelir. Bu şekildeki hızlı büyüme miyomların kanlanmasını bozar ve boyutlarında % 10 oranında küçülme olabilir. Buna miyom dejenerasyonu denir. Bu durum anne adayının karnında ağrıların oluşmasına sebep olabilir.

Miyomların gebeliğe etkileri nelerdir?

Tıp alanında miyomların kısırlığı arttıran bir unsur olduğu hakkında ve gebelikte sorunlarına neden olabileceği konusunda bazı düşünceler vardır. Kesin olarak bilinen, kadınların miyomlar yüzünden gebe kalma döneminde ve gebelikte bazı riskler taşımasıdır. Bazı sorunların miyomu bulunan gebe kadınlarda, miyomu olmayanlara göre daha fazla görülür. Bu sorunlar arasında düşük riskinin artışı, plasenta nedeniyle oluşan sorunlar, bebekte gelişme geriliği, bebeğin anne karnında olan prezentasyonu yani duruş anormallikleri ile erken doğum riskidir.

Miyomlar kısırlık sebebi midir?

Yerleşimlere göre farklı sınıflandırılan miyomların kesin şekilde kısırlığa sebep olduğu konusunda, kesin bir bilgi yoktur. Fakat daha önce kısırlık tedavisi görmüş kadınların, miyom çıkarılması sonrasında gebe kalmanın artış gösterdiği biliniyor. Yapılan araştırmalarda, rahim içine yerleşen submüköz miyomlarda daha fazla kısırlığa sebep olacağı belirlenmiştir. Araştırmalarda rahim kas tabakasına ve rahmin dışına yerleşmiş, subseröz ve intramural miyomların kısırlık açısından etkili olabileceği düşünülür.

Miyom gebelikte düşük riskinin artmasına neden olur mu?

Miyomların gebelerde düşük riskine neden olduğuna dair, çok sayıda gözlem yapılmıştır. Ancak bu bilimsel çalışmalarla kanıtlanmamıştır. Daha çok rahim içine yerleşmiş submüköz miyomlarda düşük riski daha fazladır. Gebelik döneminde miyomlardan düşük riski olması, büyüklüğü ve sayısından bağımsız şekilde artabilir.

Miyomlar anne karnındaki bebeğin ölümüne sebep olur mu?

Hamile kadınlarda 18 ve 23 haftalar arasında yapılan bir araştırmada, miyomların bebek kaybını az da olsa arttığı tespit edilmiş, ancak bu kayıplarda diğer unsurlarında rol oynadığı belirlenmiştir. Başka bir araştırmada, gebeliğin ikinci üç aylık döneminde olan bebek kaybının miyomun çıkarılmasıyla azaldığı tespit edilmiştir.

Miyomlar erken doğum riskini arttırır mı?

Yapılan tespitlerde, miyomu bulunan gebe kadınların erken doğum yüzünden hastane getirilmesi, miyomu olmayanlara göre fazladır. Bu risk miyomun büyüklüğüne göre artmaktadır. Bu çalışmaların genelinde, miyomu bulunan gebe kadınlarda erken doğum riski olmayan kadınlara göre iki kat daha fazladır.

Miyomlar plasentanın erken ayrılmasına neden olur mu?

Gebe olup miyomu bulunan kadınlarda plasentanın erken ayrılma riski daha fazladır. Bu plasentanın arkasında yerleşen ve boyu 3 cm den daha fazla miyomların olmasında daha fazladır. Rahmin içine yerleşen submüköz miyomlardaki risk daha fazladır. Plasentadan uzaklarda olan miyomlar için kesin bir şey söylenemez.

Miyomlar ve plasentanın doğum kanalına yerleşmesi arasındaki ilişki nedir?

Rahimde miyomların olması durumunda, plasenta doğum kanalını kapatacak şekilde yerleşebilir. Bu daha çok miyomların 5 cm den büyük olmasında, daha fazla görülür. Fakat miyom sayısının fazlalığı bu riski arttırmaz.

Miyom bebeklerde duruş bozukluklarına ( fetal malprezentasyon) sebep olur mu?

Bu durum bebeğin anne karnındayken ters, yan ya da çapraz biçimde durmasıdır. Bu miyomların yaptığı baskıdan kaynaklanır. Miyomun büyüklüğü bu riski yükseltir.

Miyomlar doğumda sorun yaşanmasına sebep olur mu?

Doğumda miyom yüzünden olan sorunların içinde en çok görülen, sancıların düzensizleşmesi ve koordinasyonun bozulmasıdır. Bunlar doğumun uzamasına sebep olabilir. Ancak yapılan araştırmalarda miyoma eşlik edecek başka sorunların olmaması durumunda, miyomu bulunan gebelerde vajinal doğum şansı diğerleriyle aynı orandadır.

Bir Cevap Yazın