Gebelik risk faktörleri nelerdir?

Hamilelik doğal bir dönem olarak kabul edilmelidir. Bazı durumlarda hamilelik gerçekleşmeden önce anne adayında var olan hastalıklar veya gebelikten do¬layı daha sonra hamilelik dönemi kendini gösteren problemler farklı risklerin meydana gelmesine nende olmaktadır. Gebeliği her türlü riskli duruma sokan faktörlere gebelikte risk faktörü denilmektedir. Gebeliğin risk altına girmesinin temel sebepleri annede gebelikten önce bulunan bazı hastalıklar, bebeğin gelişiminde görülen bir takım aksaklıklar, gebelik sırasında annede meydana gelen rahatsızlıklar olarak sayılabilir.
hamilelik
Gebelikte risk faktörleri, normal başlayan hatta gebeliğin belli bir dönemine kadar da normal olarak seyreden gebeliklerde anneden ya da bebekten kaynaklanan sebeplerle de oluşabilir.

Riskli gebeliğin temel nedenleri şunlardır:
1- Daha önceki gebeliklerde düşük yapılması veya ölü doğumların gerçekleşmiş olması
2- Anne adayının yaşının büyük olması, yani riskli grupta olması
3- Daha önceki gebeliklerde bebeğe ait kromozom anomalisi ya da bazı sakatlıkların bulunması,
4- Anne adayının kronik rahatsızlıklarının, hastalıklaırnın bulunması.
5- Anne adayını yaşının 18 yaşın altında olması
6- Anne adayında kalp, tansiyon, guatr, şeker, karaciğer, damar hastalıklar gibi hamilelikle ilgisi olmayan, hastalıklarının bulunması
7- Anne adayının çok zayıf ya da çok şişman olması
8- Anne adayı ve baba adayı arasında kan bağının yani akrabalığın olması
9- Anne adayının herhangi bir sebeple ilaç kullanması
10- Anne adayının sigara ya da alkol kullanması
11- Anne adayının tekrarlayan düşük geçmişi mevcut ise,

Anne adayının hamilelik dönemi öncesinde hiçbir sağlık sorunu olmasa bile hamilelik gerçekleştikten sonra tamamen hamilelikten kaynaklanan bazı gebelik problemleri var ise riskli gebelikten söz konusu olabilmektedir.
Hamile anne adayından hamilelikten dolayı gerçekleşen gebelik dönemi problemleri ise şunlardır :
1- Gebelik diyabeti (gebelikte şeker hastalığı)
2- Hamilelik ile başlayan preeklampsi, eklampsi, hipertansiyon, toksemi gibi gebelik zehirlenmeleri
3- Gebelik sırasında meydana gelen vajinal kanamalar
4- Hamilelik sırasında rahim ağzı yetmezliği
5- Hamilelikte suların erken gelmesi
6- Gebelikte erken doğumun olması

Anne adayların büyük bir bölümü hamilelik dönemini herhangi bir sorun yaşamadan geçirmesine rağmen, hamilelik süresi boyunca ne zaman herhangi bir hastalık ya da problemle karşılaşılabileceğini önceden tahmin etmek, anne adayları için mümkün değildir. Önceleri normal bir şekilde devam eden bir gebelik döneminde bile ileriki zamanlarda son derece ciddi problemler ortaya çıkabileceği için, riskli hamilelik söz konusu olsun ya da olmasın bütün gebeliklerin kadın doğum uzmanlarının takibi altında olması büyük önem taşımaktadır.

Gebelikten önce herhangi bir hastalığı olmayan ve tamamen sağlıklı olan bir kadın, gebe kaldıktan sonra , 24. haftada gebelik şekeri yani, gestasyonel diyabet ile karşılaşabiliyor. İşte bu gibi durumlarda uzman doktorlara sürekli olarak başvurmak gerekiyor. Gebeliğin başından itibaren riskli hamile grubuna giren anne adaylarında, hamilelik risklerinin önceden belirlenmesi ve alınacak önlemler ile bu riskleri en aza indirmek, bebeğin ve annenin hayatı için son derece önemlidir. Bu riskli hamileliklerde riskli kadın doğum uzmanları tarafından yapılması gereken bütün muayenelerin belirli aralıklarla ve detaylı bir şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir.

Gebelik sırasında hemen hemen bütün tüm rahatsızlıklar plasente ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgilidir. Plasenta, bütün gebelik boyunca bebek ile anne arasındaki her türlü alışverişi sağlayan bir bağdır. Plasentanın anne rahminden olması gereken zamandan önce veya sonra ayrılması durumu plasenta kaynaklı risk faktörü olarak adlandırılmaktadır. Plasenta, rahimden bebek doğmadan ayrılırsa bebeğin besinsiz ve daha da önemlisi oksijensiz kalmasına nende olacağı için oldukça tehlikeli bir durumdur.

Bir Cevap Yazın