Gaziantep’in tarihi ve turistik yerleri nerelerdir?

HASAN SÜZER ETNOĞRAFYA MÜZESİ
19.yüzyılın başlarında inşa edilmiş olan müze binası, kesme taş duvarları ve kiremitli kırma çatısı olan geleneksel bir Gaziantep evidir.1985 yılında restorasyonu tamamlandıktan sonra ” Hasan Süzer Etnoğrafya Müzesi” olarak kullanılmak şartı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağışlanmıştır.
aa
GAZİANTEP MÜZESİ
Gaziantep’te 1944 yılında ilk müze hizmete girdi. Daha sonra, Nuri Mehmet Paşa Cami’ne, 1969 yılında ise Arkeoloji Müzesi’ne taşındı.2005 yılında Zeugma’da bulunan mozaik ve ferskleri teşhir etmek için bitişiğinde yeni bir bina daha hizmete girdi. Bir galeri ile geçilen eski binada ise tarih öncesi çağlardan başlayıp İslam dönemine kadar olan döneme ait eserler sergilenmektedir.

DÜLÜK BÜYÜK MAĞARA VE ÇEVRESİ
Burası Anadolu’daki en eski yerleşim yerlerinden biridir. Yapılan araştırmalarda Eski Taş Çağı insanlarının yapmış odluğu çakmaktaşı aletler bulunmuştur. Bölgedeki kaliteli çakmak taşını işlemek amacı ile köy çevresindeki tepeler ve büyük mağara işlik olarak kullanılmıştır.
DÜLÜK
Gaziantep’in 11 km. kuzeyinde bulunan Dülük Köyü ve çevresi,insanlık tarihinin belli başlı bütün evlerine tanıklık etmiş,bunların izlerini günümüze kadar ulaştırmıştır. 30-40 bin yıl kadar önce yaşamış olan insanların kullandığı taş aletler,Miras yeraltı tapınağı ,görkemli kaya mezarları,devasa boyuttaki kaya bloklarının çıkarıldığı taş ocaklarıyla adeta bir açık hava müzesi gibidir.

DÜLÜK MİTRAS TAPINAĞI
Dülük Mitras tapınağı, Anadolu’daki ilk mitras yeraltı tapınağıdır. Bu tapınak iki salonludur ve bu tapınağın mihrabı konumundaki merkezi nişte Tauroktoni adı verilmiş olan boğa öldürme sahnesi kabartma halinde işlenmiştir. Tanrı Mitras bir boğayı öldürürken resmedilmiştir ve etrafında gezegenleri simgeleyen yıldızlar,takım yıldızları simgeleyen akrep,yılan,köpek gibi figürler bulunmaktadır .I.yüzyılda Tarsus’tan yayılmaya başlayan Mitras kültü,III.yüzyılda İskoçya ve Büyük Sahra’ya kadar ulaşmıştır.

DOLİKHE ANTİK KENTİ
Hititlerden beri kutsal şehir olan Dolikhe,Bizans döneminde başpiskoposluğun 7. asırda Zeugma’ya taşınmasıyla birlikte dinî merkez özelliğini kaybetmiştir.Bu tarihten itibaren Gaziantep Kalesi çevresinde kurulmuş olan yeni bir şehir olan Ayıntap,Dülük kentinin yerini almaya başlamış ve sonunda Ayıntap’a bağlı bir köy haline gelmiştir.Dülük kutsal alanı ise,evliya Dülükbaba’nın türbesiyle kutsal alan kimliğini günümüze kadar taşımıştır.

ŞEYH FEYTULLAH (ŞIH) CAMİ
Halk arasında ”Aşağı Şeyh Cami ” olarak bilinmektedir. Gaziantep’teki en önemli külliyenin camisidir. Cami ile külliyenin öteki yapıları arasındaki ilişki günümüzde kopmuş durumdadır. Külliyede, zaviye, hamam ve medrese yer almaktadır. Vakviye tarihine göre 1563 yılında yapılmıştır.

TAHTANİ (TAHTALI) CAMİ
Ahşap olmasından dolayı halk tarafından Tahtalı Cami olarak da adlandırılmaktadır.1557 tarihinde yapıldığı tahmin edilmektedir. Kırmızı mermerden, yarım daire biçimindeki mihrap son derece ilginçtir.1804 yılında ve 1958-1960 yılları arasında onarım görmüştür.

KENDİRLİ KİLİSESİ
Kilise, 1860 yılında Fransız misyonerler ve 3.Napolyon’un yardımı neticesinde yapılmıştır. Kendirli kilisesi Katolik Ermeni kilisesidir. Dikdörtgen planlı olup geniş bir bahçe içerisinde siyah kesme taştan bir temel üzerine beyaz kesme taşlarla yapılmıştır. Tabanda kırmızı ve beyaz renk tonlarındaki mermerle yapılmış satranç tahtası motifli döşemeler dikkat çekicidir.

1- Dülük kaya mezarı
2- Dülük mezarlığı
3- Dülük taş ocakları
4- Ömeriye cami
5- Nuri Mehmet Paşa Cami
6- Alaüddevle(ali dola) Cami
7- Tekke cami
8- Eyüpoğlu cami
9- Ali Nacar Cami
10- Şıh ömer (ömer şeyh) cami
11- Ahmet çelebi camisi (merkez)
12- Araban kalesi
13- Belediye (şire) hanı
14- Kürkçü hanı
15- Eski büyük buğday pazarı hanı
16- Mecidiye (nakıp) hanı
17- Eski maarif (yemiş) hanı
18- Tabakhane köprüsü
19- Hüseyin Paşa Hamamı
20- İki kapılı hamam
21- Tabak hamamı
22- Şıh hamamı
23- Şehitler hamamı
24- Demirligane çeşmesi
25- Nuri Bey Çeşmesi
26- Hüseyin Paşa(köşeç ahmet) çeşmesi
27- Hisar Anıt Mezarı
28- Elif Anıt Mezarı
29- Hasanoğlu Anıt Mezarı
30- Tahmis kahvesi
31- Kavaklık kasrı(kır kahvesi)

Bir Cevap Yazın