Gandi kimdir?

gandiHindistan’ın bağımsızlığının simgesi olan Gandi, verdiği mücadele ile şöhreti dünyanın dört bir yanına yayılmış bir siyasi liderdir. Dünya çapında Mohandas Karamchand Gandhi olarak bilinse de, ülkemizde “Mohandas Karamçand Gandi” şeklinde anılmaktadır. Siyasi kimliği kadar ruhani bir liderlik görevi de bulunan Gandi, felsefi düşünceleri ile “yüce ruh” manasına gelen Mahatma ismiyle anılmıştır. Dünya genelinde hale Mahatma Gandi olarak bilinen bu tarihi şahsiyet; “şiddete, şiddet içermeyen bir şekilde direniş göstererek” Hindistan’ın bağımsızlığını kazanmasını sağlamıştır. Satyagraha olarak isimlendirilen bir felsefe geliştiren Mahatma Gandi, öncüsü olduğu bu düşünceyle hem Güney Afrika’daki hem de Hindistan’daki Hinduların başkaldırmasını sağlamıştır. İnsan haklarının ve özellikle “özgürlüğün simgesi” olarak gösterilen Gandi, tam bağımsızlık için Hindistan’daki Hinduların Britanya güçlerine karşı direnişe geçmesi için liderlik etmiştir. 2 Ekim 1869 yılında dünyaya gelen Mohandas Karamçand Gandi’nin doğum günü hala Hindistan’da resmi tatil günüdür ve tüm ülke vatandaşları tarafından “Ulusun Babası” olarak isimlendirilen Gandi’nin doğrum günü bu tarihte kutlanır. Ayrıca bu tarih Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından “Dünya Şiddete Hayır Günü” olarak kabul edilmiştir.

Direnişine önce Güney Afrika’da başlayan Gandi, burada azınlık olan Hinduların “insani hakları” için geniş çaplı bir direniş hareketine liderlik etti. Ancak Gandi’yi dünya çapında üne kavuşturan ve kendisini özgürlüğün simgesi haline getiren, Hindistan’a döndükten sonra giriştiği direniş hareketidir. Britanya tarafından uygulanan vergiler sebebiyle giderek daha da yoksullaşan ve yaşam şartları zorlaşan çiftçilerin durumunu gören Gandi, burada bir örgütlenme faaliyeti yürütmeye başladı. Ülkedeki işçilerin durumunun da pek parlak olmadığını gördü. Halk çok zor şartlarda çalışıyor olmasına rağmen Britanya tarafından alınan vergilerin halkın belini bükmesi, Gandi’nin direniş hareketi için örgütleme faaliyetlerine hız kazandırmasına neden oldu. Gandi ülkedeki yoksulluğun ve gelir adaletsizliğin ortadan kalkması kadar kadınların da eşit haklara sahip olmasına ilişkin söylemlerde bulundu. Mahatma Gandi ayrıca ülkedeki azınlıklar da dahil olmak üzere herkesin dini inançlarını özgür bir şekilde yaşayabilmesine yönelik çalışmalarda da bulunmuştur.

gandhiGandi’nin tüm çalışmalarının odağında, Hindistan’ın yabancıların egemenliğinden kurtulması ve tam bağımsızlık kazanması vardır. Yürüttüğü çalışmalar kısa süre içinde kitleleri etkiledi ve başlattığı hareket ülke çapında herkesin ilgisini çekerek çok geniş bir yankı uyandırdı. 1930’larda giriştiği bu direnişe 1942 yılına kadar aralıksız devam eden Gandi, Tuz Vergisinin kaldırılması için 400 kilometrelik bir yürüyüş dahi yaptı. 1942 yılında açık bir şekilde Britanyalı yetkililerden Hindistan’ı terk etmelerini de istemiştir. Tüm bu direniş süresinde birkaç defa hapsedilen Gandi, tam bağımsızlık hareketine liderlik etmekten asla vazgeçmedi ve en sonunda Hindistan’ın bağımsızlığını kazanmasını sağladı. Mahatma Gandi, 30 Ocak 1948 yılında gece yürüyüşü yaparken düzenlenen suikast ile vurularak hayata veda etmiştir.

Bir Cevap Yazın