Fizik mühendisliği iş imkanları nelerdir?

Fizik Mühendisliği bölümü uzaydaki yapısını ve aralarındaki etkileşimi inceleyen fizik bilimi bulgularının uygulama alanına dönüştürülmesi konularıyla ilgilenen bir bölümdür.
mfizikmühendisliği
Fizik Mühendisliği bölümünü tercih edecek olan adaylar (YGS)+(LYS-1)+(LYS-2) girmek zorundadır. Fizik Mühendisliğinin, öğrenci alımındaki puan türü MF-4’tür. MF-4 ise bahsettiğimiz 3 sınavın beraber hesaplanması sonucunda ortaya çıkar. Bölümün eğitim süresi 4 yıldır. Bölümden mezun olanlar Fizik Mühendisi unvanı alırlar.
Fizik mühendisliği bölümü, doğadaki maddelerin yapısını ve aralarındaki etkileşimi inceleyen fizik bilimi bulgularının uygulama alanına dönüştürülmesi ile ilgili konularda eğitim ve araştırma yapar.

Fizik mühendisliği bölümlerinde matematik, fizik, kimya okutulan başlıca derslerdir. Nükleer fizik, atom fiziği, katıhal fiziği gibi kuramsal ve temel konuların yanında elektronik, bilgisayar programlama gibi uygulama derslerine de önem verilmektedir. Fizik mühendisliği bölümlerinde temel fen eğitimi ile birlikte teknik çizim, makine elemanları, malzeme gibi mühendislik konuları da işlenmektedir.

Fizik mühendisliği bölümlerinde okumak isteyenlerin, maddenin yapısı, davranışı ve özelliklerine ilişkin konularla ilgili olması ve yaratıcı güce sahip olması gerekir. Ayrıca iyi bir gözlemci, deneyci ve kuramcı olması bu alandaki başarısını artıracaktır.

Fizik mühendisliği programını bitirenlere “Fizik Mühendisi” unvanı verilir. Fizik mühendisleri elektronik endüstrisi, TCDDY ve PTT gibi haberleşme ile ilgili kuruluşlarda üretilen ve kullanılan malzemenin elektronik, metalurjik, optik gibi çeşitli özellikleriyle ilgili gerekli kalite kontrolünü yapar; temel fizik bilgilerini uygulama alanlarına aktarmak için araştırma ve geliştirme çalışmalarını yürütür. Fizik mühendisi fizikçilerin ürettikleri temel fizik bilgilerini teknolojiye ve endüstrinin tüm ihtiyaçlarına uygular; elektronik mühendisinin ürettiği aletlerin devre elemanlarını, katıhal elektroniği bilgisiyle üretir ve geliştirir.

Bölümden mezun olanlar modern teknoloji kullanan kamu ve özel sektör kurumlarında iş bulabilmektedirler. Bilgisayar ve elektronik malzeme üretiminde kalite kontrol birimlerinde, radyasyon güvenliği ve sağlık fizikçisi olarak ise kamu ve özel hastanelerinin enerji santrallerinde çalışabilirler. Üniversitelerde akademik çalışma yapmak isteyen mezunlar ise fizik mühendisliği bölümlerinin dışında biyofizik, jeofizik, nükleer enerji, sağlık fiziği gibi araştırma dallarında da uzmanlaşabilirler.

Fizik Mühendisliğinin çalışma alanı madde ve maddenin uzaydaki hali ile uzaydaki diğer maddelerle etkileşimini incelemektir. Fizik mühendisleri çalıştıkları yerlerde farklı işler yapabilmektedirler. Mezunların bir kısmı öğretim görevlisi olmakta ve kariyerlerine üniversitelerde akademisyen olarak devam etmektedirler. Ancak bunun için yüksek lisans veya doktora yapmaları gerekir.

Fizik mühendisliği öğrencileri mezun olduklarında matematik bilim ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi, dizayn ve yönetim uygulamalarının yanında verileri analiz ve yorumlama becerisi, ekonomik, çevresel, sosyal, politik, etik, sağlık, güvenlik, üretilebilirlik ve sürdürülebilirlik gibi gerçekçi kısıtlamalar ışığında bir sistem, bileşen veya sürecin istenen ihtiyaçları karşılayacak şekilde dizayn edebilme becerisi, karmaşık bilim dalları ile çalışabilme becerisi, mühendislik problemlerini tanımlama, formülize etme ve çözme becerisi kazanırlar.

Türkiye de fizik mühendisliği alanında eğitim veren 6 üniversite bulunmaktadır. Bunlar İTÜ, Ankara Üniversitesi, Hacetepe Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Gümüşhane Üniversitesidir.

Bir Cevap Yazın