Fetret Devri nedir?

Osmanlı tarihinin en kötü dönemlerinden biri olarak bilinen ve bu nedenle de “Bunalım Devri” olarak da isimlendirilen Fetret Devri, 1402 ile 1413 yılları arasında sürmüş bir dönemdir. Osmanlı hükümdarı Yıldırım Bayezid ile Timur İmparatorluğu hükümdarı Timur Han arasında yapılan Ankara Savaşı ile başlayan bu dönem, Osmanlı Devleti’nin 11 yıl süre ile tabiri caizse “başı boş” kalmasına neden olmuştur. Günümüze dek birçok tarihçi tarafından Geç Orta Çağ’ın en önemli olaylarından ve şüphesiz en kanlı savaşlarından biri olarak kabul edilen Ankara Savaşı, 1402 yılında günümüz Ankara’sındaki Çubuk Ovası’nda yapılmıştır. Savaş sonucu Timur’a karşı çok ağır bir yenilgi alan Osmanlı hükümdarı Yıldırım Bayezid esir düşmüştür.

Ankara Savaşı mağlubiyeti ile başlayan Fetret Devri hakkında günümüze dek birçok farklı hikaye anlatılmış olmasına rağmen bu savaş sonrası Osman Devleti’nde taşların yerinden oynadığı ve büyük çaplı parçalanmalar yaşandığı genel olarak kabul edilir. Tarihçilerin birleştiği fikirlerden biri de, Ankara Savaşı ile başlayan Fetret Devri’nin Osmanlı Devleti’nin imparatorluğa geçmesini 50 yıl kadar geciktirdiğidir. Timur Han Ankara Savaşı öncesi elçileri aracılığı ile Yıldırım Bayezid’tan bir takım taleplerde bulunmuş ve bu taleplerin cevapsız kalması neticesinde Geç Orta Çağ’ın en kanlı savaşı yaşanmıştır.

Çizim: Stanistaw Chlebowski, 1878
Tutsak Bayezid ve Timur

Timur’un Yıldırım Bayezid’tan kendi hakimiyetini tanımasını istemesi, Osmanlı Devleti ile Timur İmparatorluğu’nun savaşa gitmesinin en önemli nedenidir. Zira Yıldırım Bayezid’in Timur’un hakimiyetini tanıması; tüm Anadolu Beyliklerinden alınan toprakların geri verilmesi, dönemin politik önem taşıyan Ahmet Celayir ve Kara Yusuf gibi isimlerinin iade edilmesi, bir şehzadenin rehin bırakılması ve jeopolitik ve stratejik açıdan büyük önemi bulunan Kemah Kalesi’nden vazgeçilmesini manasına gelmekteydi. Fetret Devri’nin başlangıcına neden olan Ankara Savaşı sonrası Osmanlı Devleti’nde “kardeşler arası” taht kavgası baş göstermiştir.

Ankara Savaşı esnasında Timur bizzat verdiği emir ile Yıldırım Bayezid’in sağ yakalanmasını istemiştir. 14 saat süren savaşın başlangıcında fillerle güçlendirilmiş ve gerek sayıca gerekse de mühimmat açısından daha üstün olan Timur’un ordusuna karşı üstünlük kurmayı başaran Osmanlı ordusu, ilerleyen saatlerde Anadolu beyliklerinin taraf değiştirerek Timur’un saflarına geçmesiyle çok zor durumda kalmıştır. Bu taraf değiştirme hadisenin ardından sayıca daha da azalan Osmanlı ordusu zor duruma düştüğünde ve savaşın akıbeti belli olduğunda Yıldırım Bayezid’in oğulları Süleyman Çelebi ve Mehmed Çelebi yanlarına Sadrazam Ali Paşa’yı da alarak kuşatmayı yararak kaçmıştır. Yıldırım Bayezid’in esir düşmesinin ardından Süleyman Çelebi, Mehmed Çelebi, İsa Çelebi ve Musa Çelebi arasında kanlı bir taht kavgası başlamıştır.

Rahnansaika

 

Bir Cevap Yazın