Fatih Sultan Mehmed kimdir?

imgres

Osmanlı devletinin yükseliş dönemi ve tarihte bir devir açıp bir devir kapamış padişahı olan Fatih Sultan Mehmed (ikinci Mehmet) miladi olarak 29 Mart 1432 tarihinde Edirne’de dünyaya gelmiştir. Babası Sultan Murad Hüdavendigar, annesi ise Huma Hatun’dur. Vücuden kuvvetli bir padişah olan Sultan Mehmed saltanatı 1451 ve 1481 yılları arasındadır. Bulunduğu devrinin en büyük alimlerinden birisi olarak çok iyi bir eğitim almış olarak yedi yabancı dil biliyordu. Sultan Mehmet’in en büyük özelliklerinden biri de gayet soğukkanlı ve cesur olması, eşsiz bir komutan ve idareci olarak, yapacağı devlet işleri ile ilgili en yakınlarına bile hiçbir şey söylemeyen bir padişah idi. Alimleri, şairleri ve sanatkarları sıklıkla toplar ve onlarla sohbet etmekten önemli konulardan konuşmaktan çok hoşlanırdı. Ve ayrıca çok farklı konularda ve kimsenin bilmediği konular üzerinde makaleler yazdırır ve bunları incelerdi.

Fatih Sultan Mehmed’in yetişmesinde önemli bir rol oynayan ve ayrıca hocalığını da yapmış bulunan Akşemseddin, en çok değer verdiği önemli alimlerden biridir. Fatih Sultan Mehmed, okumayı çok sever ve özellikle Farsça ve Arapça’ya çevrilmiş olan felsefi eserler okumayı daha çok severdi. İdealist ve ileri görüşlü bir padişah olarak hiç zamanını boş geçirmezdi. İlk olarak İstanbul fethinden önce 1466 tarihinde Batlamyos Haritasını yeniden tercüme ettirmiş, haritada bulunan yer isimlerini Arap harfleriyle yazdırmıştır. Bilime ve terakkiye önem veren bir padişah olarak, bilimsel sorunlarla ilgili, hangi dine ve mezhebe ait olursa olsun alimleri ve bilginleri korur, onlardan istifade eder ve eserler yazdırırdı. Bunun bir göstergesi olarak Fatih Sultan Mehmed, yabancı ülkelerde bulunan büyük bilginleri, alimleri İstanbul’a getirtir ve onlardan bilime katkı sağlamaları için gerekli imkanları sağlardı. Bunlardan biri olan astronomi alimi olan Ali Kuşçu kendi döneminde İstanbul’a gelmiştir. Dönemin Ünlü Ressamlarından olan Bellini’yi de İstanbul’a davet ederek kendi resmini yaptırmıştır.

Fatih Sultan Mehmed 1481 tarihine kadar hükümdarlık yapmış devlet idaresinde oldukça sert, azim ve irade sahibiydi. Bizzat kendisi tam olarak 25 sefere katılmıştır. Savaşlarda çok cesaret ve şecaat eseri olarak, ordunun herhangi bir bozgun anında bu durumu önlemek için ileri atılarak askerleri savaşa teşvik ederdi. Temkinli ve verdiği kararları kesinlikle uygulayan bir kişiliği vardı.

Çok genç yaşında yani 20 yaşında iken, Osmanlı padişahı olan Sultan İkinci Mehmed, Hz. Muhammed’in (S.A.V) hadisi şerifinde müjdelediği İstanbul’un fethini gerçekleştirerek İ1100 yıllık Doğu Roma İmparatorluğunu son vererek Fatih unvanını almıştır. Böylece Orta Çağ’ı kapatarak Yeniçağ’ı açan Cihan İmparatoru Fatih Sultan Mehmed, Maltepe’de 1481 tarihinde Nikris denen hastalığından dolayı vefat etti. Mübarek naaşı kendisi yaptırdığı Fatih Camii’nin yanındaki Fatih Türbesi’ne defnedilmiştir.

Fatih Sultan Mehmed, otuz yıl süren padişahlığı döneminde Osmanlı Devleti’ni bir imparatorluğa dönüştürerek bir cihan devleti konumuna getirmiştir. Fetih yapılan yerlerde ve ülkede ilk olarak büyük çapta bir imar hareketini gerçekleştirmeye başlamış ve bu padişahlığı döneminde ülkenin çeşitli yerlerinde 300 kadar cami inşa ettirmiş, 57 medrese yaptırmış, 59 kadar hamam, 29 bedesten, çeşitli saray, hisar, kale, sur, han ve köprüler yaptırmıştır.

İstanbul’u fethettiği zaman ilk icraatlarından olarak başta Ayasofya olmak üzere sekiz tane kiliseyi camiye çevirmiştir. Ayasofya şahıs adına olan bir kilise olduğu için kendisi bizzat satın alarak camiye çevirterek vakfetmiştir. Günümüzde İstanbul üniversitesi olarak kullanılan Fatih Külliyesi’ni 1470 tarihinde tamamlamıştır.

Peygamber Efendimizin sahabelerinden olan ve Hadim-i Nebevi olarak bilinen Hz. Eyyub-i Ensari’nin kabri, Fatih’in hocası olan Akşemseddin tarafından keşfen bulunarak, kabrinin bulunduğu yerin üzerine günümüzdeki haliyle bulunan Eyüp Camii yaptırılmıştır. Yine kendisi tarafından İstanbul’un Fatih semtinde yaptırılan ve isminin verildiği yaptırılan Fatih Camii, 1470 yılında yine onun tarafından ibadete açılmıştır. Ayrıca günümüzde önemli bir ticaret merkezi haline gelen Kapalıçarşı, yine Fatih zamanında inşa edilmiştir.  Osmanlı padişahlarının doğup büyüdüğü ve uzun asırlarca dünyanın idare edildiği yer olan Topkapı Sarayı diğer ismi ile Saray-ı Cedide-i Amire, Fatih Sultan Mehmed zamanında yaptırılmıştır.

Bir Cevap Yazın