Evlenilmesi haram olan kadınlar kimlerdir?

Kutsal kitabımız Kura’an-ı Kerimde ve Sünnette kadınlardan nikah edilmeleri haram olanlar açık şekilde belirtilmişlerdir. Cenabı Allah bu hususta şöyle buyurmaktadır:
evlenmekadın
“Bir de babalarınızın nikahladığı kadınları kendinize nikahlamayın. Geçmişte olanlar artık geçmiştir. Çünkü o, çok çirkin ve iğrenç bir şeydi. Ne fena adetti o. Analarınız, kızlarınız, kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, kardeş kızları, kız kardeş kızları, sizi emziren analarınız, sütten kardeşleriniz, hanımlarınızın anaları, birleştiğiniz karılarınızdan olup evlerinizde bulunan üvey kızlarınız, -eğer onlarla henüz birleşmemişseniz (kızlarını almaktan ötürü) üzerinize herhangi bir günah yoktur. Kendi sülbünüzden gelen oğullarınızın karıları ve iki kız kardeşi bir arada almanız haramdır. Geçmişte olanlar artık geçmiştir. Şüphe yok ki Allah, Gafur’dur, Rahim’dir. Maliki bulunduğunuz cariyeler müstesna, kadınlardan kocası olanlarla evlenmeniz de haram kılındı. Bunlar, Allah’ın üzerinize farz kıldığı hükümlerdir. Haram kılınanların dışında kalanlar ise size helal kılındı.”
Anneleri nikahlamak dinimize göre kesinlikle haramdır. Anne, kendisine doğumun nisbet edildiği herkestir. İster anne ismini üzerinde bulundursun, (seni doğuran kimseye ana demek gibi) ister seni doğuran kimseyi doğuran anne gibi anne ismini üzerinde bulundursun, bunların hepsi ile nikah haramdır.

Süt analarının nikah edilmesi dinimizce haram kılınmıştır. Bu kişiler seni evlat gibi emziren kimselerdir. Süt annelerin anneleri ile de nikah kılınmaz. Onların anneleri de annen sayılır. Yine süt annenin emzirdiği kızlarda kardeş sayılır, dolayısıyla bu kız kardeşlerle de nikah haram kılınmıştır.

Kadının kayın babası ve büyük kayın babası her ne kadar yukarı giderse, oğlu, kız ve oğlundan olan torunları her ne kadar aşağıya doğru giderse, nikâh döneminde dünyaya gelmiş olsun ya da ondan sonra, hepsi kadına haramdır.mahremdir.

Dinimize göre kız evlatlarının nikahı babalarına haramdır. Kız, doğum açısında nisbet edilen dişi kimsedir. İster kızı isterse oğullarının kızları olsun nikah haram kılınmıştır.

Kardeşlerin nikahı haram kılınan nikahalrdandır. Kardeşlik üç şekilde olabilir:
1- Ana-baba bir kardeşler.
2- Baba bir kardeşler.
3- Ana bir kardeşler.
Babaların kız kardeşleri olan halaların nikahı yine haramdır. Bunlar da üç yönden olurlar:
1- Babaların kız kardeşleri.
2- Baba tarafından dedelerin kız kardeşleri.
3- Anne tarafından dedelerin kız kardeşleri.
Teyzelerin nikahı da kişilere haram kılınmıştır. Ne kadar yükselirse yükselsin, ninelerin kız kardeşleri de yine haramdır. Çünkü her nine, bir annedir.
İnsan, evli olduğunu bildiği bir kadınla evlenirse, derhal ondan ayrılmalıdır ve daha sonra onu kendine nikâh yapmamalıdır. Aynı şekilde insan kadının kocasının olduğunu bilmeden onunla nikâhlanır ve nikâhtan sonra ilişkide bulunur ve daha sonra kocasının olduğu anlaşılırsa ondan ayrılmalı ve bir daha onunla evlenmemelidir.

Erkek kardeşlerin kızlarını nikahlamak da haram olur. Doğum yolu ile kardeşe nisbet edilen her kadın, kardeş kızı sayılır ve evlenilmesi haramdır. Kız kardeşin kızları da bu şekilde haram kılınmıştır.

Kadınların anneleri (kaynana) nikahlamak yine haramdır. Herhangi bir kadınla evlenen kimseye, o kadının neseb ve emzirme yolu ile annesi, yakın olsun ya da uzak olsun, yalnızca aktin yapılması ile duhul olsun ya da olmasın haram kılınmıştır.

Bir kişinin cinsi ilişkide bulunduğu kadınların kızlarıyla evlenmesi haramdır. O kızlara “rebibe” adı verilmektedir. Aslında bu kızlarla nikahlanmak, analarıyla cinsi ilişkiye girmeden önce haram olmaz. Bunlar, neseb veya emme açısından kadına yakın veya uzak olsunlar, kızlar hakkındaki miras hükümlerine göre mirasçı olsunlar veya olmasınlar, kişinin evlendiği kadının kızlarıdırlar. Anasıyla cinsi ilişkide bulunduğu zaman, ister yanında bulunsun ister bulunmasın, kadının kızı ona haram olur. Çünkü ayetteki;”evlerinizde bulunan” ifadesi, onların niteliğini ortaya koymaktadır. Şart mevkiinde değildir. Fakat: “gerdeğe girdiğiniz kadınlarınızdan” tabiri şart mevkiine çıkmıştır. Çünkü hemen arkasından; “Eğer üvey kızlarınızın anaları ile gerdeğe girmemiş iseniz, onlarla evlenmenizde bir vebal yoktur” denmektedir. Bunun için eğer kadına duhul yapmamışsa, kızlarının nikahı haram olmaz.

Babaların oğulların hanımlarını nikah etmesi haramdır. Cinsel ilişki olsun ya da olmasın yalnızca nikah akdinin yapılması ile kendi oğullarının ve kızlarının oğullarının hanımlarını almaları haramdır.
Neseb veya süt açısından annne baba bir veya anne bir veya baba bir kardeş olan iki kız kardeşin bir nikah altında bulundurulmaları kesinlike haramdır. Eğer ikisini, bir akid içerisinde almış ise bu akid derhal fasid olur.
Bir erkek, bir kadın ile teyzesini, kadın ile halasını birlikte nikahı altında bulunduramaz.”

Bir Cevap Yazın