Et beni neden olur?

Ciddi olarak tanımlanabilecek bir sağlık sorunu olmasa da her insanın canını sıkan et benleri, teknolojik imkanların büyük oranda gelişmesi ile birlikte son yıllarda büyük gelişme gösteren modern tıp için dahi hala birçok soru işaretinin olduğu bir konu başlığıdır. Zira bazı özelliklere sahip olan kişilerde et benlerinin daha sık görüldüğüne dair bilimsel araştırmalar olsa da, kesin olarak et benlerinin neden oluştuğu bilinmemektedir. Kadınlarda özellikle gebelikle birlikte et beni oluşumunun arttığı gözlemlendiği gibi, obez ya da obezite sınırlarında olan insanların vücudunda da daha fazla et beni görüldüğü bilinmektedir. Ayrıca et benleri, genellikle vücudun kapalı bölgelerinde, terlemenin yüksek olduğu alanlarda ve derinin sürtünmeye daha fazla maruz kalan yerlerinde daha sık görülmektedir.

Bu konuda uzmanlığı olan bir hekim kontrol etmeden kişinin kendisi tarafından yapılan bir inceleme ile ciltte oluşan bir tümseğin kesin bir şekilde et beni olduğu söylenemez. Genel olarak insanlar cilt yüzeylerinde oluşan her yapıyı et beni olarak algılasa da, bunun için muhakkak konunun uzmanı bir hekime başvurulması gerekmektedir. Bazı et beni türleri deri renginde olurken, bazıları da daha koyu renklerde olabilir. Büyük çoğunlukla herhangi bir tehlike arz etmeyen et benleri, yumuşak bir yapıda olmalıdır. Kişi et benine dokunduğunda herhangi bir sertlik hissediyorsa, risk almamak için en kısa süre içinde uzman bir hekime başvurması tavsiye edilir.

Tıbbi olarak “iyi huylu” oluşumlar olarak nitelendirilen et benlerinin büyük çoğunlukla cerrahi bir müdahale ile alınması için sağlıkla ilgili bir neden yoktur. Ancak kişinin günlük yaşamını etkileyen ve aklının sürekli olarak et benine takılmasına neden olan kişisel sebeplerden ötürü bu oluşumun alınmasını istemesi halinde, hekim tarafından yapılan kontrollerin ardından et beni alınabilir. Et benlerinin alınmasına yönelik taleplerin büyük çoğunluğu sağlık açısından risk oluşturmasından ötürü hekimden değil,  hastalardan gelmektedir. Estetik anlamda olumsuz bir görsellik oluşturduğu için et beninin alınması istenebileceği gibi, fiziksel hareketliliğin kısıtlanması da et benlerinin alınmasına yönelik hasta kaynaklı taleplerin nedenleri arasında yer almaktadır.

Et benlerinin elbiselere takılacak yerdeler çıkması halinde deri yüzeyi tahriş olacağından, et beninin alınması gerekli hale gelebilir. Kişinin kolay ulaşabildiği bir yerde oluşan et benini gün içinde farkında olmadan kaşıması ve bu bölgeyi kanatması da, et beninin alınması için geçerli bir sebep olabilir. Nadir olarak gerçekleşse de, bu tür durumlarda et benlerinde oluşan açık yaralar enfeksiyon kapabilir ve daha kompleks sorunlar yaşanmasına neden olabilir.

Bir Cevap Yazın