Erkek çocuk daha çok mu sevilir?

Genel olarak anne ve babanın çocukları arasında sevgi bakımından bir ayırım yapmamaları gerekir. Öyle olduğu halde bazı ailelerde özellikle baba erkek çocuk, soyu devam ettirdiği için, ona daha çok düşkünlük gösterebilir. Bu yanlış bir davranıştır. Baba bu duygular içinde olsa bile bunu çocuğuna belli etmemelidir. Çünkü bu bir kız çocukta birtakım aşağılık duyguları uyandırabilir. Çocuğun tüm yaşamını etkileyecek bu gibi davranışlardan sakınmalıdır.

Bir Cevap Yazın