Ergoterapi nedir?

Ergoterapi anlamlı ve amaçlı aktiviteler ile sağlığı ve refahı geliştiren kişi merkezli bir tür sağlık mesleğidir. Ergoterapinin amacı kişilerin günlük yaşam etkinliklerini zenginleştirmek onları yaşam aktivitelerine daha fazla katılımcı hale getirmektedir. Ergoterapistler kişi ve toplulukların istedikleri, gereksinim duydukları ya da kendilerinden beklenen aktiviteleri yapabilme becerilerini geliştirerek veya aktiviteyi ya da çevreyi kişilerin katılımını daha iyi sağlayıp düzenleyerek bu amaca ulaşmaya çalışırlar.
ergoterapi
Ergoterapi alanına giren grupları şöyle sıralayabiliriz:
1. Yaralanma ya da hastalıktan dolayı bazı işlevlerini kaybetmiş olan kişiler.
2. Görme engelliler ve çok az görenler,
3. Otizm, kas hastalıkları, inme, zihinsel gerilik taşıyan vb. hastalıklar,
4. Romatizma hastaları,
5. Engelli, yaşlı ve günlük aktivitelerini yerine getiremeyen bireyler

Ergoterapi, aktivite ve katılım kısıtlılığı olan bütün bireylerin; engelli, yaşlı, sokak çocukları, madde bağımlısı, eşcinsel bireyler, HIV+ bireyler gibi toplum dışına itilmiş olan kişi ve grupların tedavi edici yaklaşımlar ile bakım, iş ve uğraşı aktivitelerine etkin şekilde katılımını sağlayarak sağlık ve yaşam kalitelerini artırmakla görevli bir sağlık disiplinidir. Bilim, sanat ve çeşitli rekreasyonel aktivitenin buluştuğu bir çeşit rehabilitasyon yaklaşımıdır. Ergoterapi kişilerin aktivitelerle sağlıklı olmasını ve yaşam memnuniyetini artıran bir tür meslektir.

Ergoterapinin temel özellikleri şunlardır:
1- Aktivite yapabilmeyi sağlık ve iyi olmanın esası olarak kabul eder.
2- Kişinin ruhsal, fiziksel, duygusal ve bilişsel bütün yönlerini göz önünde bulundurur.
3- Günlük yaşamda bağımsızlığı ve yaşam kalitesini daha çok artırmayı amaçlar.
4- Yaşamın kendine bakım, üretim ve boş zamanla ilgili faaliyetlerdeki güçlüklerle başa çıkması için gerekli becerilerin teşvik edilmesi, geliştirilmesi, yeniden öğretilmesi ve sürdürülmesini sağlamaya çalışır.
5- Kurumsal, kültürel, sosyal ve fiziksel çevreyi kişilerin bağımsızlık seviyelerini ve toplumsal katılım ihtiyaçlarına göre düzenler.
6- Engelli bireyin işe yönlendirilmesini, mesleki eğitim almasını ve iş yerlerinde daha çok başarılı olmalarını amaçlar.

Ergoterapi programları, sağlık ve iyilik halinin arttırılması için anlamlı ve amaçlı aktiviteler yolu ile bütün yaş gruplarında kişilerin yaşam rolleri ve toplumsal katılım yeteneklerini geliştirici, çevreyi düzenleyici yaklaşımlar ile uluslararası standartlarda, yenilikçi, yaratıcı, etik değerlere bağlı, ekip çalışması yeteneğine sahip, toplumun değişim yaratma gücünü harekete geçirebilen, yaşam boyu öğrenme ve öğretme becerilerine sahip olan ergoterapistler yetiştirmek için kurulmuşlardır.

Ergoterapi eğitim ve araştırma ünitelerinde; pediatri, noröloji, geriatra, ortopedi, psikiyatri ve romatoloji konularında uygulama ve araştırmalar, bilgisayarlı fonksiyonel kapasite değerlendirilmesi, mesleki rehabilitasyon uygulamalarının yanı sıra yaygın nörogelişimsel bozukluk, öğrenme bozukluğu ve zihinsel problemlerde duyu- algı motor değerlendirme ve tedavisi uygulanmaktadır.Ayrıca görme engelli gibi özel duyu bozukluklarının rehabilitasyonu da bu ünitelerde gerçekleştirilmektedir.

Ergoterapi, ev, okul, fabrika, iş yeri, sağlık merkezi, huzurevi, rehabilitasyon merkezi, hastane, adli kurum gibi çeşitli kamu kuruluşları ile özel ya da gönüllü kuruluşları içeren geniş bir sahada uygulama alanına sahiptir. Ergoterapistler bire bir kişilerle, gruplarla veya topluluklarla iş birliği içinde çalışmak amacıyla gerekli bilgi, beceri ve davranışlarla donatılmış olan tıbbi, sosyal davranışsal, psikolojik, psikososyal ve ergoterapi bilimi alanında geniş eğitime sahip olan kişilerdir. Ergoterapistler, herhangi bir sağlık probleminden dolayı vücut yapı ve işlevlerinde bozukluğu olan ya da yer aldığı grup nedeniyle toplumdan dışlanmış veya katılımı kısıtlanmış bütün bireylerle kişilerle çalışır. Ergoterapistler, katılımın kişilerin fiziksel, duygusal, bilişsel yetenekleri; aktivitenin özellikleri ya da kültürel, fiziksel, sosyal, davranışsal ve yasal çevre ile desteklendiği veya kısıtlandığına inanmaktadırlar.

Ergoterapi sürecine bireyler aktif olarak katılırlar. Sonuçlar kişi merkezli olup çeşitlidir. Aktivite performansında düzelme ya da aktivite katılımından kaynaklanan memnuniyet ölçülür.

Ülkemizde Hacettepe ve Üsküdar Üniversitesi’nde bölümü olan Ergoterapi, KKTC’de Girne Amerikan Üniversiyesi’nde yer alan bir bölümdür.

Bir Cevap Yazın