Enver Paşa kimdir?

Enver Paşa İstanbul’da 1881 yılında doğdu. Hacı Ahmet Paşa’nın oğlu olan Enver Paşa’nın annesinin adı Ayşe’dir. Hacı Ahmet Paşa ile Ayşe Hanım’ın 6 çocuğu vardı. Enver Paşa en büyük çocuktu. Hacı Ahmet Paşa ilk olarak Bayındırlık Bakanlığı’nda fen memuru olarak devlete hizmet etmiş, sonra ise sivil paşalık rütbesine ulaşmıştır. Hacı Ahmet Paşa’nın görevlerinden dolayı Enver Paşa’nın çocukluğu hep İstanbul dışında geçmiştir.
eee
Eğitim hayatının ilk kademesi olan ilkokulu İstanbul’da okuyan Enver Paşa Manastır Askeri Rüştiyesi’ni 1894 yılında, İstanbul’daki Soğuk Çeşme Askeri İdadisi’ni 1897 yılında bitirdi. Kurmay yüzbaşı olarak 1902 yılında Harp Akademisi’nden derece ile mezun olmayı başaran Enver Paşa Selanik’te bulunan Üçüncü Ordu’nun emrinde göreve başladı.
Çeşitli askeri görevler ile Manastır ve Üsküp’te bulunan Enver Paşa 1904 yılında Kolağası, 1905 yılında kurmay ve 1906 yılında da binbaşı oldu.1907 yılının Ekim ayında Manastır civarında eşkiyaları takip etmek için görevlendirildi. 1908 yılında kadar bu görevini sürdüren Enver Paşa’nın milliyetçilik fikirleri bu dönemde daha gelişti. Bu dönemde Jön Türklerin Selanik’teki kolu olan Osmanlı Hürriyet Cemiyeti’ne (sonraki adıyla İttihat ve Terakki Cemiyeti) katıldı.
İttihat ve Terakki tarafından başlatılan ihtilal hareketleri içinde yer alan Binbaşı Enver Paşa kız kardeşi Hasene Hanım’ın eşi olan ve sarayın adamı olarak bilinen Selanik Merkez Kumandanı Kurmay Albay Nazım Bey’i öldürme planı içinde yer aldı. Bu plan başarısızlığa uğramış ve Enver Paşa, Divan-ı Harb’e sevk edilmiştir. Enver Paşa 12 Haziranda dağa çıkıp ihtilal başlatmak üzere Manastır’a hareket etti. Dağa çıkan subaylar arasında en kıdemlisi olan ve önemli faaliyetler gerçekleştiren Enver Paşa, kısa bir süre içinde “hürriyet kahramanı” olarak kabul edildi, İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin en önemli şahsiyetlerinden biri oldu. Meşrutiyetin ilanından hemen sonra Makedonya Genel Müfettişliği ve Berlin askeri ataşeliği gibi görevlerde bulundu.

Berlin Askeri Ataşesi olarak 5 Mart 1909 yılında görevlendirilen Enver Paşa, burada Alman kültürüne aşina olur. Ve bu kültürden oldukça etkilenir. 31 Mart olayı nedeni ile geçici olarak vatanına dönen Enver Paşa, bu isyanı bastırmak için hazırlanan Hareket Ordusu’na katıldı.
Enver Paşa, daha sonra tekrar Berlin’e gitti. 1911 yılında İstanbul’a tekrar döndü ve Sultan Mehmet Reşat’ın yeğeni olan Naciye Sultan ile nişanlandı.

Trablusgarp Savaşı’nda aktif rol alan Enver Paşa Bingazi ve Derne’deki kuvvetlerin başına geçti. Paşa yaklaşık 20 bin kişiyi seferber etmeyi başardı ve adına para bastırarak bölgeye hakim olmayı başardı. Tam bir yıl süren mu mücadele Balkan Savaşları nedeni ile sekteye uğradı. Başarılı Türk subaylarıyla birlikte İstanbul’a çağrıldığı için bölgeyi terk etti. Buradaki başarısından dolayı 1912 yılında yarbaylığa yükseldi.

Enver Paşa Balkan Savaşlarında düşman kuvvetlerinin Çatalca’da durdurulmasında önemli rol oynadı. I. Balkan Savaşı yenilgi ile sonuçlanınca Kamil Paşa hükümeti, Londra Konferansı’nda kendilerine önerilen Midye-Enez sınırını kabul etmeyi düşünüyordu. İttihatçıların bu yüzden hükümeti devirmeye çalıştılar. Nitekim 23 Ocak 1913 günü Enver Paşa’nın öncülüğünde Bâb-ı Âli Baskını gerçekleşti. İttihat ve terakki Cemiyeti askeri darbe ile iktidarı ele geçirmeyi başardı.
Enver Paşa 18 Aralık 1913 yılında Albay, 5 Ocak 1914 yılında General olmuştur. Daha sonra Harbiye Nazırı olarak yükselişini sürdürmüştür. Binden fazla yaşlı subayı tasfiye edip yerlerine genç subayları göreve getirdi. Enver Paşa’nın Alman hayranlığı Osmanlı Devleti’nin Almanya2nın yanında savaşa girmesine sebep oldu. Birinci Dünya Savaşı’nda Sarıkamış’ta ordunun başında bulunan Enver Paşa bu görevde başarısız oldu. Bu dönemde Enver Paşa’nın harbiye nazırlığı görevi de sona erdi. Enver Paşa, 1 Ocak 1919 yılında hükümetçe askerlikten ihraç edildi.
Yurt dışında çeşitli çalışmalar yapan Enver Paşa 15 Mart 1921 yılında Talat Paşa’nın öldürülmesinden sonra İttihat ve Terakki’nin lideri durumuna geldi. 4 Ağustos 1922’de Kurban Bayramı sırasında Tacikistan’da, Belçivan yakınlarında Agop Melkovian komutasındaki Bolşevik Ruslara karşı yapılan bir çarpışmada üzerine düşen havan topuyla hayatını kaybetti ve Çeğen köyüne gömüldü. ]

Bir Cevap Yazın